Ủy ban Dân tộc đứng thứ 5 trong Bảng xếp hạng Chỉ số công khai ngân sách của các bộ, cơ quan Trung ương năm 2018

02/08/2019 Lượt xem: 609 In bài viết

Quang cảnh hội thảo công bố

MOBI 2018 là khảo sát dựa trên bằng chứng về công khai các tài liệu ngân sách trên Cổng thông tin điện tử của 37 bộ và cơ quan Trung ương. Các kết quả của MOBI 2018 sẽ giúp các bộ, cơ quan Trung ương tham chiếu, đo đạc mức độ công khai, minh bạch trong quản lý Ngân sách Nhà nước (NSNN); mức độ thực thi Luật NSNN năm 2015 và giúp tăng niềm tin của người dân và các đối tác phát triển đối với quản lý ngân sách.

Khảo sát MOBI 2018 đánh giá mức độ công khai ngân sách dựa trên các chỉ số về tính sẵn có, tính kịp thời, tính đầy đủ tính thuận tiện của 6 loại tài liệu ngân sách bắt buộc phải công khai theo Luật NSNN 2015 và hướng dẫn tại Thông tư 61/2017/TT-BTC bao gồm: Dự toán thu - chi ngân sách đơn vị năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách đơn vị quý I/2018; Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách đơn vị 6 tháng đầu năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách đơn vị 9 tháng đầu năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018; Quyết toán thu chi NSNN năm 2017.

Kết quả được công bố cho thấy, các bộ, cơ quan Trung ương chưa tuân thủ đầy đủ quy định về công khai ngân sách theo quy định. Cụ thể, có 37 bộ, cơ quan Trung ương được khảo sát đạt mức “ít công khai”, không có đơn vị nào đạt mức độ “công khai đầy đủ”, “tương đối” và “chưa đầy đủ” trong khảo sát MOBI 2018. Trong số 37 bộ, cơ quan Trung ương được khảo sát MOBI 2018, có 20 đơn vị không công khai bất cứ thông tin gì về ngân sách, 17 đơn vị có công khai ít nhất 1 tài liệu ngân sách hoặc có thư mục công khai ngân sách.

Chỉ số Công khai ngân sách - MOBI 2018

Trong xếp hạng MOBI 2018, nhóm 3 đơn vị có thứ hạng cao nhất về mức độ công khai ngân sách gồm Đài Truyền hình Việt Nam (đạt 21,91 điểm), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (đạt 19,76 điểm) và Bộ Tài chính (đạt 18,52 điểm). 

Ủy ban Dân tộc đứng thứ 5 với 17,59 điểm. Điều này thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban và sự tham mưu, chủ trì của Vụ Kế hoạch Tài chính, đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Thông tin và các vụ, đơn vị để triển khai theo các văn bản hướng dẫn.

Báo cáo cũng chỉ ra một số khuyến nghị đối với các bộ, cơ quan Trung ương như: Công khai và đảm bảo mức độ sẵn có của các tài liệu ngân sách để người dân có thể tiếp cận được thông tin và tài liệu về ngân sách của các đơn vị đang sử dụng ngân sách; các biện pháp cần đảm bảo như công khai đầy đủ, kịp thời các loại tài liệu ngân sách theo quy định trên Cổng thông tin điện tử...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700