23/08/2018 Lượt xem: 903
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa khẳng định, việc sáp nhập, chia tách thời nào cũng có, điều quan trọng là phân tích được tình hình, sắp xếp tốt thì bộ máy hoạt động có hiệu quả.

08/05/2018 Lượt xem: 9374
Trong công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cải cách hành chính nhà nước được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là một trong những nội dung quan trọng của một trong ba đột phá chiến lược của Đảng, được Đảng, Nhà nước và Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo nhằm củng cố, phát triển nền hành chính nước nhà liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ tốt nhất quyền lợi của nhân dân, thúc đẩy sự phát triển bền vững, thịnh vượng của đất nước.

03/05/2018 Lượt xem: 2305
Sáng 2-5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức hội nghị công bố chỉ số CCHC năm 2017 (PAR INDEX 2017) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017 (SIPAS 2017).

22/03/2018 Lượt xem: 2671
Thực hiện chế độ báo cáo về công tác cải cách hành chính, ngày 13/3/2018, Ủy ban Dân tộc đã có báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 (Báo cáo số 31/BC-UBDT).

10/12/2014 Lượt xem: 953
Đó là một trongnhững giải pháp mà Chính phủ sẽ thực hiện để cải thiện môi trường kinh doanh,nâng cao năng lực cạnh tranh được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng báo cáo giải trìnhtại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIII.

03/12/2014 Lượt xem: 954
Ngày 30 tháng 10 năm2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký, ban hành Quyết định số 9802/QĐ-BCT phêduyệt phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lýnhà nước của Bộ Công Thương năm 2014. Theo đó, Phương án tổng thể đơn giản hóacủa Bộ Công Thương năm 2014 bao gồm 02 phần: Phần A bao gồm phương án đơn giảnhóa trên cơ sở kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ CôngThương năm 2014 (Phụ lục I Quyết định); Phần B liên quan đến việc thực hiện Chỉthị số 17/CT-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2014 về một số biện pháp chấn chỉnh tìnhtrạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khithực hiện thủ tục hành chính (Phụ lục II, III Quyết định).

18/11/2014 Lượt xem: 981
Bộ trưởng BộTN&MT Nguyễn Minh Quang vừa ký Quyết định số 1909/QĐ-BTNMT về việc công bốthủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vichức năng quản lý Nhà nước của Bộ TN&MT.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700