06/04/2018 Lượt xem: 7443
Ngày 4/4/2018, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện Đề án Đơn giản hóa chế độ báo cáo (ĐGH CĐBC) trong hoạt động của cơ quan UBDT. Thành phần dự họp bao gồm Lãnh đạo và chuyên viên được giao thực hiện Đề án của 12 vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

24/05/2016 Lượt xem: 1593
Ngày 20/5/2016, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã chủ trì họp Lãnh đạo Ủy ban nghe Vụ Kế hoạch – Tài chính báo cáo kết quả rà soát tình hình triển khai xây dựng các Đề án, chính sách của Ủy ban Dân tộc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2016.

18/05/2016 Lượt xem: 1400
Ngày 16/5/2016, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì cuộc giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 19. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Hà Hùng, Sơn Phước Hoan, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải, Đinh Quế Hải (vắng Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị) và đại diện Lãnh đạo các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Tổng hợp và Văn phòng Ủy ban.

28/12/2015 Lượt xem: 1414
Ngày 21/12/2015, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan đã chủ trì giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 51 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 52. Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban và đại diện Lãnh đạo một số Vụ, đơn vị.

30/11/2015 Lượt xem: 1280
Ngày 26/11/2015, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đã chủ trì họp với Văn phòng Ủy ban và Trung tâm Thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc vủa Ủy ban Dân tộc (UBDT).

24/11/2015 Lượt xem: 1034
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2016.

04/11/2015 Lượt xem: 1149
Ngày 02/11/2015, thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tháng 10 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2015. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban; đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban, đại diện Thường trực Đảng ủy và Công đoàn Ủy ban.

22/10/2015 Lượt xem: 1000
Ngày 19/10/2015, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng đã chủ trì giao ban về Công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 42. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Văn phòng Ủy ban, Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Tổng hợp, Chính sách Dân tộc, Dân tộc Thiểu số, Pháp chế, Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Tuyên truyền, Trung tâm Thông tin.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700