09/08/2016 Lượt xem: 9590
Trong thời gian qua, với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, việc triển khai Nghị quyết 30c đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.
1

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700