06/03/2021 Lượt xem: 665
Việc khai trương Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một mốc lớn, là bước tiến quan trọng của chúng ta trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số; tạo nền tảng hình thành công dân số trên không gian mạng. Thủ tướng Chính phủ tin tưởng, Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân sẽ được người dân, doanh nghiệp đón nhận, nhiệt tình hưởng ứng và ủng hộ.

02/07/2019 Lượt xem: 1105
Ngày 20 tháng 6 năm 2019, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đã chủ trì Hội nghị công tác cái cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 của Ủy ban Dân tộc.

28/06/2018 Lượt xem: 1691
Ngày 11/6/2018, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đã chủ trì Hội nghị công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2018 của Ủy ban Dân tộc (UBDT). Tham dự Hội nghị có lãnh đạo và chuyên viên theo dõi công tác cải cách hành chính của Vụ Tổ chức cán bộ (cơ quan Thường trực công tác CCHC của Ủy ban); đại diện lãnh đạo và chuyên viên theo dõi công tác cải cách hành chính của các vụ, đơn vị thuộc UBDT.

06/04/2018 Lượt xem: 7424
Ngày 4/4/2018, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện Đề án Đơn giản hóa chế độ báo cáo (ĐGH CĐBC) trong hoạt động của cơ quan UBDT. Thành phần dự họp bao gồm Lãnh đạo và chuyên viên được giao thực hiện Đề án của 12 vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

28/11/2016 Lượt xem: 1919
Ngày 21 tháng 11 năm 2016, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng đã chủ trì hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 46 và nhiệm vụ công tác tuần 47 tháng 11 năm 2016. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đinh Quế Hải và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải; đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Kế hoạch-Tài chính, Tổng hợp và Văn phòng Ủy ban.

28/11/2016 Lượt xem: 2157
Ngày 07/11, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng đã chủ trì cuộc họp giao ban công tác chỉ đạo, điều hành tuần 44 và nhiệm vụ công tác tuần 45 năm 2016. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn; đại diện lãnh đạo các Vụ: Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ Tổng hợp và Văn phòng Ủy ban.

28/11/2016 Lượt xem: 2131
Ngày 31/10, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Đỗ Văn Chiến đã chủ trì họp giao ban công tác tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng cuối năm 2016. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Hà Hùng, Nông Quốc Tuấn, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải, Đinh Quế Hải và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc (Vụ Địa phương II, III và Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh tham dự họp trực tuyến).

28/11/2016 Lượt xem: 1823
Ngày 17/10/2016, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 41 (từ ngày 10/10 đến ngày 14/10/2016) và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 42. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Hà Hùng, Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải, Đinh Quế Hải; Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Kế hoạch - Tài chính, Tổng hợp và Văn phòng Ủy ban.

28/11/2016 Lượt xem: 3995
Thực hiện kế hoạch công tác của Ủy ban Dân tộc, ngày 07/10/2016, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì cuộc làm việc với Ban Quản lý các dự án xây dựng cơ bản (XDCB) của Ủy ban, nghe báo cáo về việc thiết kế nội thất và bố trí phòng họp, phòng làm việc của các Vụ, đơn vị tại trụ sở Ủy ban số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700