Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban tại cuộc hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 41 tháng 10 năm 2016

28/11/2016 Lượt xem: 1763 In bài viết

Sau khi nghe Chánh Văn phòng Ủy ban báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành tuần thứ 41 và nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 42; ý kiến phát biểu của các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm và lãnh đạo các Vụ, đơn vị. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban kết luận như sau:

1. Cơ bản đồng ý với dự thảo Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành tuần thứ 41 và một số nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 42 tháng 10 năm 2016. Giao Văn phòng Ủy ban tiếp thu các ý kiến góp ý tại cuộc họp để bố sung, hoàn thiện và ban hành báo cáo.

2. Giao Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải chỉ đạo Vụ Pháp chế: Căn cứ vào kết quả Tọa đàm về lấy ý kiến về một số nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015, chuẩn bị 03 bài tham luận gửi các đồng chí đại biểu là người DTTS: Hà Thị Lan (ĐBQH tỉnh Bắc Giang), Trần Thị Hoa Ry (ĐBQH tỉnh Bạc Liêu), Tống Thanh Bình (ĐBQH tỉnh Lai Châu) để các đại biểu nghiên cứu, tham khảo có ý kiến phát biểu tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

3. Đồng ý về nguyên tắc việc tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập Vụ Địa phương III. Giao Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải chỉ đạo Văn phòng Ủy ban chủ trì, phối hợp với Vụ Địa phương III xây dựng kế hoạch chi tiết và tham mưu để tổ chức Lễ kỷ niệm trang trọng, ý nghĩa, tiết kiệm (nghiên cứu việc kết hợp với kỷ niệm 5 năm ngày lập đại diện Báo Dân tộc và Phát triển khu vực miền Đông Nam bộ).

4. Giao đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn chỉ đạo Vụ Địa phương II nắm vững tình hình thiệt hại do mưa bão gây ra ở các tỉnh miền Trung; tổ chức Đoàn đi thăm hỏi, hỗ trợ những hộ gia đình DTTS có người chết hoặc bị sập, đổ, trôi nhà mất hết tài sản. Mức hỗ trợ theo quy định của Ủy ban đã ban hành.

5. Giao Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng chỉ đạo Văn phòng Ủy ban:

- Lập Kế hoạch cử các Đoàn công tác do Lãnh đạo Ủy ban làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác dân tộc ở các địa phương để đánh giá kết quả công tác năm 2016; kiếm tra toàn diện, tập trung vào một số nội dung chủ yếu: Kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 về công tác dân tộc; Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/03/2013 về phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 9/9/2015 về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào DTTS giai đoạn 2015 - 2020; Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 về quy định chính sách hồ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; Thông tư liên tịch số 07/2014/TTLT-UBDT-BNV ngày 22/12/2014 về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện.

- Chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng đề cương báo cáo để Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng duyệt và gửi cho các địa phương (dự kiến đến công tác) chuẩn bị báo cáo, bản đề cương yêu cầu báo cáo gửi các địa phương trước ít nhất 20 ngày Đoàn đến làm việc.

- Mỗi Đoàn đi kiểm tra 02 tỉnh (không bố trí đi công tác tại tỉnh Điện Biên vì Lãnh đạo Ủy ban trong năm 2016 đã làm việc nhiều lần). Cụ thể:

+ Đoàn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đi kiểm tra 02 tỉnh khu vực Tây Nguyên và làm việc với Vụ Địa phương II;

+ Đoàn Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đinh Quế Hải đi kiểm tra 02 tỉnh khu vực Tây Bắc;

+ Đoàn Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đi kiểm tra 02 tỉnh khu vực Tây Nam Bộ kết họp dự Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập vụ Địa phương III;

+ Đoàn Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng đi kiểm tra 02 tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ.

Tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700