Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban tại cuộc làm việc Lãnh đạo Ủy ban với Báo Dân tộc và Phát triển

28/11/2016 Lượt xem: 4280 In bài viết

Sau khi nghe đồng chí Lê Công Bình, Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Dân tộc và Phát triển báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016 và một số kiến nghị, đề xuất; ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban kết luận như sau:

1. Ghi nhận và biểu dương Báo Dân tộc và Phát triển đã có cố gắng trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Tập thể Lãnh đạo, Chi ủy của Báo cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động của Báo; phát huy những ưu điểm, năng lực, sở trường… khắc phục khó khăn, hạn chế tiếp tục đổi mới, xây dựng Báo ngày càng phát triển, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của UBDT, là diễn đàn của đồng bào các dân tộc Việt Nam.

2. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

- Giao Vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ tuyên truyền hướng dẫn Báo Dân tộc và Phát triển xây dựng Đề án hoạt động của Báo theo hướng tự chủ một phần về mặt tài chính, đúng chức năng là cơ quan ngôn luận của UBDT, không phụ thuộc hoàn toàn vào hợp đồng đặt hàng như hiện này (Thực hiện nhiệm vụ đặt hàng theo Quyết định 633/QĐ-TTg). Thời gian thực hiện bắt đầu từ năm 2017.

Việc xuất bản, phát hành báo theo hợp đồng đặt hàng của Chính phủ (như đang thực hiện theo Quyết định 633/QĐ-TTg) từ năm 2017 sẽ do Báo xây dựng Đề án riêng, trở thành một Chuyên đề của Báo Dân tộc và Phát triển trên cơ sở số lượng phát hành, số kỳ xuất bản như hiện nay đang thực hiện.

- Đồng ý chủ trương giao Vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Dân tộc thiểu số, Vụ Tuyên truyền, Báo Dân tộc và Phát triển tiến hành tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 10/01/2014 và tiền hành sửa đổi, bổ sung Thông tư cho phù hợp với thực tế hiện nay.

- Đồng ý chủ trương giao Báo Dân tộc và Phát triển phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan để xây dựng Đề án Báo Dân tộc tiện tử theo hai phương án: Xin cấp từ ngân sách nhà nước hoặc hợp tác với các đơn vị sự nghiệp công lập để thực hiện đề án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện.

- Báo Dân tộc và Phát triển tiến hành rà soát lại quy chế làm việc của Tòa soạn; quy chế phối hợp giữa Ban Biên tập, Chi ủy, và đoàn thể Báo Dân tộc và Phát triển sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng quy chế mới để tổ chức thực hiện.

3. Về công tác kiện toàn bộ máy, tổ chức: Căn cứ Nghị quyết số 28-NQ/BCSĐ, ngày 16/8/2016 của Ban cán sự Đảng UBDT, đồng ý chủ trương cho Báo rà soát lại số lượng biên chế viên chức và lao động hợp đồng hiện có, đề xuất giải quyết theo hướng: Sắp xếp lại phòng, ban theo hướng tỉnh gọn, hiện quả; tiếp tục thực hiện đối với số lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn; các đối tượng khác tiến hành cắt giảm hoặc ký hợp đồng có thời hạn, khoán gọn, cộng tác viên… đảm bảo tổng số công chức, viên chức và người lao động của Báo Dân tộc và Phát triển không quá 40 người trên nguyên tắc đảm bảo được chi phí lương và các khoản chi theo chế độ, chính sách.

4. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, củng cố, chấn chỉnh đảm bảo hiệu quả hoạt động phụ trương “Doanh nhân dân tộc”.

Giao đồng chí Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm chỉ đạo thực hiện các nội dung trên; những nội dung vượt quá thẩm quyền kịp thời báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban để chỉ đạo, giải quyết.

Tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700