Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến tại cuộc họp giao ban công tác chỉ đạo, điều hành tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng cuối năm 2016

28/11/2016 Lượt xem: 2084 In bài viết

Sau khi nghe Văn phòng Ủy ban báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng cuối năm 2016, ý kiến phát biểu của các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm và đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị dự họp; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến kết luận như sau:

1. Đồng ý với dự thảo báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng cuối năm 2016 do Văn phòng Ủy ban tổng hợp báo cáo. Giao Văn phòng Ủy ban tiếp thu ý kiến của các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, đại diện các Vụ, đơn vị để hoàn thiện báo cáo.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng cuối năm 2016

2.1. Vụ Tổ chức Cán bộ: Tham mưu trình lãnh đạo Ủy ban ký ban hành Quy chế tiếp nhận công chức, viên chức có nguyện vọng xin chuyển công tác về Ủy ban Dân tộc; Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức lãnh đạo cấp Vụ, cấp phòng và tương đương; Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn; Quy chế tổ chức tang lễ đối với cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động; Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện chức danh lãnh đạo, quản lý đối với công chức, viên chức đang công tác tại các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc; kế hoạch triển khai đề án vị trí, việc làm đối với các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc; hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Cơ quan Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2016-2021 và Hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức năm 2016 của Ủy ban Dân tộc; tiếp thu ý kiến thẩm định của các Bộ, hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ để ban hành Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2016-2021.

2.2. Vụ Kế hoạch - Tài chính: Chủ trì, tham mưu trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban phê duyệt Kế hoạch công tác và giao dự toán chi ngân sách cho các Vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc năm 2017; Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ và Vụ Tuyên truyền tham mưu, chuẩn bị nội dung, báo cáo tập thể Lãnh đạo Ủy ban cho ý kiến về 02 Đề án hoạt động của Báo Dân tộc và Phát triển, Tạp chí Dân tộc theo Nghị quyết số 28-NQ/BCSĐ, ngày 16/8/2016 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc.

2.3. Vụ Chính sách Dân tộc: Chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị khẩn trương hướng dẫn xây dựng tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, thời gian hoàn thành xong trước ngày 15/12/2016; Chuẩn bị tài liệu để Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban trả lời ý kiến của Đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Trong đó, tập trung nghiên cứu, tổng hợp và đánh giá tình hình việc triển khai thực hiện Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

2.4. Vụ Pháp chế: Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP, ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc.

2.5. Vụ Tuyên truyền: Chủ trì, phổi hợp với các Vụ, đơn vị liên quan tham mưu cho Lãnh đạo ủy ban chuẩn bị để Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam gặp mặt các học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2016, thời gian ngày 04/11/2016; Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2016 vào 14h ngày 05/11/2016.

2.6. Văn phòng Ủy ban: Tham mưu, xây dựng Kế hoạch làm việc với các địa phương về kết quả thực hiện Công tác Dân tộc năm 2016, thời gian làm việc từ ngày 15/11- 10/12/2016; Chủ trì, tham mưu xây dựng Kế hoạch tổng kết công tác Dân tộc năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017; thời gian tổng kết dự kiến từ ngày 01/01/2017-10/01/2017.

2.7. Vụ Hợp tác Quốc tế: Chủ trì, tham mưu xây dựng Kế hoạch đón tiếp, hội đàm với Đoàn Bộ các vấn đề biên giới Myanmar sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 16/11- 21/11/2016; Xúc tiến xây dựng Đề án tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Dân tộc các nước ASEAN trình Lãnh đạo Ủy ban.

2.8. Thanh tra Ủy ban: Tập trung đẩy nhanh thực hiện nhiệm vụ công tác Thanh tra năm 2016 đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban phê duyệt, đồng thời xây dựng Kế hoạch Thanh tra năm 2017 trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban phê duyệt trong tháng 11/2016;

2.9. Các dự án đầu tư

- Ban Quản lý các dự án xây dựng cơ bản: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc; yêu cầu lập tiến độ thi công cụ thể, phấn đấu tháng 10/2017 hoàn thành công trình (10 ngày báo cáo tiến độ một lần); khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục để giải ngân vốn kế hoạch năm 2016; đề xuất bổ sung 01 đồng chí Phó Giám đốc ban quản lý dự án phụ trách kỹ thuật, kịp thời giải quyết các vướng mắc, phát sinh, đảm bảo tiến độ công trình; đồng chí Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm dành thời gian, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

- Trung tâm Thông tin: Hoàn thiện “Dự án Cơ sở dữ liệu thống kê về KT-XH của 53 DTTS” thực hiện đề án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng KT-XH của 53 DTTS.

- Học Viện Dân tộc: Đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục để khởi công xây dựng Học viện Dân tộc trong năm 2016.

Yêu cầu Chủ đầu tư các dự án 10 ngày báo cáo một lần với Lãnh đạo Ủy ban về tiến độ triển khai, thực hiện các dự án được giao;

2.10. Ngoài các nhiệm vụ trên; căn cứ vào nhiệm vụ công tác năm 2016 đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao, yêu cầu các Vụ, đơn vị khẩn trương tiến hành rà soát, tổ chức thực hiện, sớm hoàn thành các nhiệm vụ công tác năm đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao;

Giao các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm căn cứ nhiệm vụ được phân công trực tiếp chỉ đạo các Vụ, đơn vị phụ trách thực hiện các nội dung trên; những nội dung vượt quá thẩm quyền kịp thời báo cáo Bộ trường, Chủ nhiệm Ủy ban để chỉ đạo, giải quyết.

Tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700