03/08/2016 Lượt xem: 913
Ngày 21/7, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng, Trưởng ban CCHC, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện QCDC chủ trì Hội nghị.

22/12/2014 Lượt xem: 991
Nhằm thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg, ngày 10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc và Thông báo số 286/TB-VPCP, ngày 24/7/2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Hội đồng dân tộc của Quốc hội và Ủy ban Dân tộc, ngày 07/11/2014, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 456/QĐ-UBDT về việc ban hành kế hoạch thực hiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

17/11/2014 Lượt xem: 987
Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2013-2020.(Ban hành kèm theo Quyết định số 587/QĐ-UBDT ngày 20/12/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

17/11/2014 Lượt xem: 942
Giao Thanh tra Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc và Thanh tra Bộ, nghành, địa phương liên quan tổ chức thực hiện chương trình công tác thanh tra năm 2014 đạt hiệu quả. Chánh Thanh tra Ủy ban Dân tộc quyết định thành lập Đoàn thanh tra, thời kỳ thanh tra, thời hạn các cuộc thanh tra theo chương trình công tác này.

17/11/2014 Lượt xem: 1076
Ban hành kèm theo quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy phạm phpas luật thuộc thẩm quyền của Ủy ban Dân tộc năm 2014 (có danh mục văn bản kèm theo)
1

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700