Bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính (28/11/2016)

Ngày 22/11, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Vụ Pháp chế UBDT chủ trì phối hợp với một số Vụ, đơn vị liên quan tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho công chức làm nhiệm vụ tham mưu soạn thảo văn bản, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính thuộc UBDT.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến (24/11/2017)

Chiều ngày 23/11, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã khai trương và vận hành chính thức Cổng dịch vụ công trực tuyến giúp người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến của Bộ.