Bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính (28/11/2016)

Ngày 22/11, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Vụ Pháp chế UBDT chủ trì phối hợp với một số Vụ, đơn vị liên quan tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho công chức làm nhiệm vụ tham mưu soạn thảo văn bản, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính thuộc UBDT.

Thủ tướng: Phải xử lý công việc qua mạng (31/08/2016)

Nhận định một trong những nguyên nhân chậm trễ của các bộ chính là ở cấp chuyên viên, cấp vụ và có tình trạng phải gặp người đề xuất mới xử lý công việc, Thủ tướng yêu cầu “phải xử lý qua mạng”.