Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc năm 2014 tăng 3 bậc

05/09/2015 Lượt xem: 3409 In bài viết

Theo kết quả công bố tại Hội nghị, chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, ngành năm 2014 (PAR Index) gồm 19 đơn vị.

Bộ Giao thông Vận tải đứng đầu nhóm Bộ, ngành với điểm số 81,83 điểm. Kế sau là Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ.

Đáng chú ý, không có Bộ nào có điểm dưới 70 điểm. Bộ Khoa học và Công nghệ đứng chót bảng (19/19), áp chót là Bộ Giáo dục và Đào tạo (18/19).

Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc năm 2014, đạt 73.57 điểm, xếp hạng thứ tự 16/19 đơn vị, tăng 3 bậc so với năm 2013 là 19/19 đơn vị.

Nông Hồng Thái