Thủ tướng: Đẩy mạnh cải cách vì lợi ích chung của đất nước

28/05/2015 Lượt xem: 1876 In bài viết

Phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ tháng 5/2015 diễn ra hôm nay (27/5), nhấn mạnh những kết quả đạt được là tích cực, tiềm năng cho phát triển còn rất lớn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ tinh thần chung là phải ra sức khắc phục hạn chế, yếu kém còn tồn tại; thực hiện tốt công tác dự báo, chủ động ứng phó với các tình huống theo dự báo; không chủ quan thỏa mãn với những kết quả đạt được; đề cao tinh thần trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương để tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra.

Tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô

Thủ tướng nêu rõ, phải tiếp tục củng cố, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, bởi đây chính là cái căn cơ, cái nền tảng. Đi liền với đó là đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh để thúc đẩy sản xuất phát triển, thu hút đầu tư qua đó góp phần cho tăng trưởng, tạo công ăn việc làm; không ngừng nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, của nền kinh tế.

Trong nội các dung cụ thể liên quan đến đảm bảo kinh tế vĩ mô, phải kiểm soát tốt, giữ vững được ổn định tỷ giá.

Thủ tướng nói: “Tỷ giá không chỉ nhìn trong nước mà tỷ giá liên quan đến toàn thế giới, các nước điều chỉnh tỷ giá đều ảnh hưởng tới chúng ta. Ngân hàng Nhà nước phải theo dõi sát, điều hành tỷ giá theo tín hiệu thị trường, đặc biệt phải luôn tính tới sự ổn định vĩ mô”. Cùng với đó, trong điều kiện lạm phát thấp, phải tính toán duy trì lãi suất phù hợp để đạt được mục tiêu kép là vừa giữ vững được ổn định kinh tế vĩ mô, vừa hỗ trợ, khuyến khích và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

Nhân đây, Thủ tướng lưu ý, hiện thị trường bất động sản đã ấm lên, ngân hàng phải chịu trách nhiệm, phải theo dõi sát, kiểm soát tốt nguồn vốn đầu tư nhằm tránh tình trạng “bong bóng”, đổ vỡ, phát triển không lành mạnh của thị trường bất động sản như đã từng xảy ra trước đây.

Thủ tướng nhấn mạnh: "Những thủ tục nào gây cản trở, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp phải kiên quyết loại bỏ, phải sửa đổi vì lợi ích chung của đất nước"

Liên quan đến công tác cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ phải cố gắng đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính.

“Chúng ta đã làm và đạt được những kết quả đáng mừng, được doanh nghiệp, nhân dân hết sức đồng tình ủng hộ, bạn bè quốc tế cũng ủng hộ và đánh giá cao. Những thủ tục nào gây cản trở, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp phải kiên quyết loại bỏ, phải sửa đổi vì lợi ích chung của đất nước; ngược lại những gì phải quản lý cần đặt ra thêm thì phải đặt ra để quản lý cho chặt chẽ, hiệu quả. Cải cách hành chính không cần đầu tư nhiều nhưng góp phần đắc lực cho phát triển. Tôi sẽ trực tiếp làm việc với với từng Bộ, ngành về nội dung này”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết.

Nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho SXKD, du lịch

Một nhiệm vụ lớn nữa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề cập là cần tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong đó hết sức quan tâm giữ cho nông nghiệp phát triển ổn định, gắn liền với tái cơ cấu bằng giải pháp căn cơ, mang tính chiến lược; cố gắng giúp đỡ nông dân trước khó khăn do hạn hán, khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm.

Về xuất nhập khẩu, phải cố gắng hơn nữa trong mở rộng thị trường xuất khẩu, cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh đàm phán, đi đến ký kết các Hiệp định thương mại tự do với các đối tác; khai thác hiệu quả các Hiệp định thương thương mại tự do đã ký kết nhằm phục vụ cho các mục tiêu phát triển.

Tập trung hơn nữa việc rà soát, thúc đẩy tiến độ đầu tư, nhất là tiến độ đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm (về giao thông, thủy lợi, điện,…), đi liền với tiến độ là phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả của các công trình. Đồng thời, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, khuyến khích, tạo thuận lợi cho đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư từ các thành phần kinh tế khác.

Tiếp tục quan tâm, thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ, đặc biệt phải phát huy đà tăng trưởng mạnh của công nghiệp chế biến, chế tạo; đồng thời chú trọng thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp có biểu hiện sụt giảm, trong đó có công nghiệp khai khoáng.

Nhấn mạnh dịch vụ có dấu hiệu chững lại chủ yếu do du lịch giảm sút, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương nỗ lực đẩy mạnh phát triển du lịch - một ngành mũi nhọn của nền kinh tế.

Tại phiên họp này, Chính phủ đã thảo luận, nhất trí với các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho phát triển ngành du lịch Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình như tạo thuận lợi trong cấp thị thực cho khách du lịch đến Việt Nam; thành lập Quỹ phát triển du lịch…

Về tái cơ cấu nền kinh tế, Thủ tướng lưu ý tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp nhà nước, trong đó đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước theo kế hoạch, phương án đã được duyệt của từng Bộ, ngành, địa phương. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu để bảo đảm thực hiện theo đúng lộ trình. Đồng thời tiếp tục xử lý các khó khăn, vướng mắc trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. “Cổ phần hóa không phải là lấy tiền về cho ngân sách Nhà nước mà quan trọng là nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại phiên họp

Thực hiện tốt an sinh xã hội, tổ chức tốt kỳ thi quốc gia

Về văn hóa, xã hội, Thủ tướng yêu cầu thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, triển khai có hiệu quả các chương trình giảm nghèo bền vững, hỗ trợ hộ cận nghèo, xây dựng nông thôn mới. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, các đối tượng chính sách xã hội. Quyết tâm thực hiện chủ trương bảo hiểm y tế toàn dân. Phát huy mạnh mẽ kết quả bước đầu trong nỗ lực thực hiện giảm quá tải bệnh viện đi liền với nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi chung tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015.

Liên quan đến công tác thông tin, truyền thông, các Bộ, ngành phải chủ động cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, các chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tạo đồng thuận xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Thủ tướng cũng lưu ý, Bộ Chính trị đã thông qua Đề án quy hoạch báo chí, các Bộ, ngành cần chủ động thực hiện; căn cứ vào Đề án, đề xuất việc sắp xếp lại các cơ quan báo chí.

Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành chuẩn bị tốt báo cáo, tài liệu phục vụ báo cáo giải trình và trả lời chất vấn Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIII; các Bộ trưởng tích cực tham gia các phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, chủ động phát biểu, cung cấp thông tin trung thực, chính xác cho các đại biểu Quốc hội cũng như cử tri cả nước đối với các vấn đề thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành mình.

Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Cũng tại phiên họp, sau khi nghe các Bộ chức năng trình và các ý kiến góp ý, Chính phủ đã nhất trí đối với một số vấn đề như vấn đề tài sản thế chấp hình thành từ vốn vay của chủ đầu tư đối với dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan theo hình thức hợp đồng BT; thực hiện thí điểm bình ổn giá dịch vụ bốc dỡ container khu vực cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số phát triển thủy sản; báo cáo về một số khó khăn, vướng mắc trong tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên phát biểu tại phiên họp

Thành viên Chính phủ bàn thảo giải pháp tháo gỡ khó khăn

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Chính phủ đã dành nhiều thời gian vào đi sâu vào đánh giá phân tích những khó khăn trong nội tại nền kinh tế, dự báo tình hình trong nước và thế giới, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; tăng cường các biện pháp trong liên kết sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ, nhất là thị trường xuất khẩu nông sản; thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế; tạo các điều kiện thuận lợi cho du lịch phát triển, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về du lịch; việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất; nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; tập trung cho đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư cũng như tiến độ của các công trình hạ tầng trọng điểm;…

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, thời gian qua, về tổng thể ngành nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định; các nhiệm vụ, giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp đang được triển khai quyết liệt; song ngành nông nghiệp cũng gặp những khó khăn nhất định, trong đó lớn nhất là tình hình hạn hán kéo dài ở miền Trung và Tây Nguyên, một số mặt hàng nông sản khó tiêu thụ,… đã gây ra những tác động tiêu cực đối với ngành nông nghiệp.

Bộ trưởng Cao Đức Phát khẳng định sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả hơn nữa các giải pháp đã được đề ra về tái cơ cấu nông nghiệp; đồng thời đẩy nhanh quá trình hình thành các vùng chuyên canh, sản xuất lớn; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở những vùng khô hạn cho phù hợp với điều kiện đất đai, thổ những; thúc đẩy ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của các mặt hàng nông sản;…

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành hữu quan trong tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu, nhất là thị trường xuất khẩu những sản phẩm nông sản chủ lực của Việt Nam như gạo, cà phê, cao su, thủy sản, rau quả các loại, đồng thời sẽ kiểm soát tốt việc nhập khẩu các mặt hàng nông sản từ thị trường nước ngoài vào Việt Nam.

Phân tích nguyên nhân khách du lịch vào Việt Nam ít hơn một số nước trong khu vực như Thái Lan, Singapore,…, Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh cho rằng một trong những nguyên nhân chính vẫn là chính sách miễn thị thực của nước ta chưa thông thoáng so với các nước trong khu vực.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh kiến nghị Chính phủ quan tâm tháo gỡ, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, nghiên cứu mở rộng, tăng thêm số lượng các quốc gia mà Việt Nam thực hiện chính sách miễn thị thực cho du khách cũng như tăng cường các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng cao chất lượng du lịch, dịch vụ.

Đồng tình với các giải pháp do Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đề xuất nhằm tiếp thúc đẩy phát triển du lịch, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh cho rằng phải thực sự coi du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn; cần thiết phải xem xét, tháo gỡ những điểm nghẽn, nhất là điểm nghẽn về thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thu hút ngày càng nhiều du khách vào Việt Nam. Đồng thời đàm phán, mở đường bay thẳng từ Việt Nam tới những quốc gia có lượng khách du lịch cao.

Bày tỏ sự nhất trí với việc mở rộng miễn thị thực cho du khách vào Việt Nam, đặc biệt là đối với các nước là đối tác chiến lược của Việt Nam, lãnh Bộ Công an khẳng định ngành Công an có đủ sức để đảm bảo an ninh trật tự khi mở rộng du lịch.

Ngoài ra, vấn đề về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; thúc đẩy phát triển công nghiệp-dịch vụ; tạo thuận lợi để thu hút doanh nghiệp về đầu tư tại khu vục nông thôn; đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động; đẩy mạnh cải cách hành chính, chế độ công chức, công vụ; chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến trên Biển Đông và các biện pháp đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc… cũng là những nội dung lớn được nhiều thành viên Chính phủ đề cập tại cuộc họp.

Nguyễn Hoàng-Nhật Bắc (Nguồn: chinhphu.vn)