Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Trung tâm Thông tin

13/04/2015 Lượt xem: 1095 In bài viết

Tại buổi làm việc, đồng chí Lý Bình Huy đã thông qua nội dung kế hoạch kiểm tra của Đoàn kiểm tra CCHC. Thay mặt Ban lãnh đạo TTTT, đồng chí Nguyễn Ngọc Hà đã trình bày dự thảo báo cáo những nội dung cơ bản công tác CCHC của TTTT. Theo đó, trong quý I năm 2015, TTTT đã xây dựng kế hoạch chi tiết về cải cách hành chính năm 2015 của TTTT; Duy trì việc cập nhật tin, bài lên Cổng thông tin điện tử UBDT, Cổng thành phần CCHC và Cổng thành phần thủ tục hành chính; Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CNTT cho công chức, viên chức và người lao động của UBDT; Xây dựng kế hoạch chi tiết cho các phòng; Tham mưu giúp Trưởng Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015 của Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT…

 Đồng chí Lý Bình Huy phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra, các đại biểu đều nhất trí cao dự thảo báo cáo kết quả công tác CCHC quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II mà đồng chí Hà đã trình bày. Các đại biểu cũng đã tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện CCHC tại đơn vị. Các thành viên Đoàn kiểm tra đã đặt ra một số câu hỏi về những nội dung CCHC của đơn vị. 

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao nỗ lực của đơn vị trong việc thực hiện nghiêm túc các yêu cầu theo Kế hoạch kiểm tra đề ra, đồng thời ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự cuộc họp. Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Lý Bình Huy yêu cầu đơn vị bổ sung các tài liệu cần thiết và hoàn thiện nội dung Báo cáo kết quả triển khai công tác CCHC quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II theo ý kiến góp ý của Đoàn và các đại biểu tham dự; Đoàn Kiểm tra cũng ghi nhận một số kiến nghị, đề xuất của đơn vị và sẽ tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Ủy ban. Đồng chí Lý Bình Huy cũng đề nghị Tổ Biên tập Cổng Thông tin thành phần CCHC chủ động liên hệ với Ban Chỉ đạo CCHC để chủ động trong việc đưa tin bài kịp thời, đảm bảo đúng tinh thần CCHC. Đồng chí cũng yêu cầu Trung tâm Thông tin sớm hoàn thiện các văn bản và gửi về Vuuj TCCB trước ngày 14/4.

Ngọc Ánh