Hội nghị Tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2015

03/04/2015 Lượt xem: 519 In bài viết

Tại Hội nghị, các đại biểu được tiếp thu các nội dung về việc lập kế hoạch cải cách hành chính và xây dựng báo cáo cải cách hành chính. Đây là 2 chuyên đề chính được triển khai trong thời gian Hội nghị Tập huấn diễn ra nhằm chuyển tải đến các đại biểu nắm bắt được những yêu cầu cũng như mục đích của công tác CCHC năm 2015. Qua các nội dung được giới thiệu, các đại biểu đã thẳng thắng trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan đến công tác cải cách hành chính tại UBDT và được Vụ Tổ chức Cán bộ giải đáp cụ thể.

Việc tổ chức lớp tập huấn giúp công chức, viên chức cơ quan UBDT có những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ chuyên môn để vận dụng một cách linh hoạt trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính tại cơ quan đơn vị, góp phần đảm bảo giải quyết công việc nhanh chóng nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính cơ quan UBDT.

Ngọc Ánh