Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

28/11/2016 Lượt xem: 1028 In bài viết

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Báo cáo số 34/BC-UBTVQH14 ngày 19/10/2016 báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội.

Về các yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành có liên quan khẩn trương tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tiếp công dân; đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân.

Bộ Xây dựng tiếp tục tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 (giai đoạn từ 2010 đến nay) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quy định giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà, đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà, đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991, báo cáo Chính phủ trước ngày 01/7/2017 để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra 5 vụ việc khiếu nại ở tỉnh Quảng Ninh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chấn chỉnh, có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đồng thời tổ chức thực hiện kiến nghị về việc xem xét, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo cụ thể; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 01/3/2017.

Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, rà soát, tổ chức thực hiện nghiêm túc, dứt điểm về việc giải quyết các vụ việc cụ thể theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (văn bản số 9749/VPCP-V.I ngày 23/11/2015 của Văn phòng Chính phủ); báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 01/01/2017.

Phó Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ theo dõi, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

(Nguồn: Chinhphu.vn)

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700