Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển

03/12/2014 Lượt xem: 1006 In bài viết

Tại hội nghị, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển đã phân tích một số vấn đề về tình hình tranh chấp trên biển Đông hiện nay; công tác quản ly, khai thác tiềm năng biển trong phát triển kinh tế cũng như bảo vệ môi trường biển của nước ta. Ông Trịnh Đức Hải và ông Phạm Ngọc Sơn tập trung phân tích sâu nhiều nội dung của Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và toàn bộ nội dung Nghị định số 51/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2014).

Tại hội nghị này, các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến về thực trạng quản lý biển, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển của các địa phương cũng như một số nội dung của Nghị định 51 nói trên.

Theo Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển, sắp tới Dự thảo Luật Tài nguyên – Môi trường biển sẽ được Quốc hội cho ý kiến. Hiện tại, Nghị định 51 là căn cứ pháp lý quan trọng để triển khai công tác bảo vệ, quản lý biển, đặc biệt trong vùng đới bờ, trên cơ sở giao các khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân khai thác phù hợp với mục tiêu khai thác, sử dụng có hiệu quả, bền vững tài nguyên cũng như bảo vệ môi trường biển… Thứ trưởng đề nghị, nên sau hội nghị, các đại biểu cần tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị định này ở địa phương nhằm góp phần thực hiện tốt công tác quản lý biển và hải đảo, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế biển của đất nước trong giai đoạn hiện nay cũng như lâu dài.

Thanh Nam (Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường)