Kiểm tra công tác cải cách hành chính Trung tâm Thông tin

27/11/2014 Lượt xem: 917 In bài viết

Đoàn kiểm tra gồm các đồng chí: Nguyễn Hữu Giảng, Chánh Thanh tra, thành viên Ban CCHC, Trưởng Đoàn kiểm tra; Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, thành viên Đoàn kiểm tra; Nông Hồng Thái, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Tổ trưởng Tổ Thư ký Ban CCHC. Về phía Trung tâm Thông tin có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin; Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin cùng các đồng chí Trưởng, phó các phòng chức năng thuộc Trung tâm.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin đã báo cáo kết quả triển khai công tác CCHC năm 2014 của Trung tâm Thông tin. Theo đó, trong năm 2014, Trung tâm Thông tin đã nghiêm túc triển khai thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện công tác CCHC của Lãnh đạo đơn vị và của đơn vị; việc tổ chức xây dựng kế hoạch CCHC; công tác tổ chức triển khai văn bản quy phạm pháp luật do Lãnh đạo Ủy ban giao; việc triển khai xây dựng đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; công tác rà soat vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức biên chế của Trung tâm; công tác triển khai thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ; việc triển khai thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban và quy chế làm việc của Trung tâm; xây dựng đề án xác định cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm của Trung tâm; việc rà soát, đánh giá, cập nhật thủ tục hành chính, công khai thủ tục hành chính; công tác đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức của Trung tâm; việc ứng dụng công nghệ thông tin tại trung tâm; việc tham mưu, đề xuất cho Lãnh đạo Ủy ban thực hiện công tác CCHC... Dưới sự chỉ đạo của Ban CCHC, Trung tâm Thông tin đã xây dựng và tổ chức khai trương Cổng thành phần CCHC, đưa vào hoạt động thường xuyên, góp phần quan trọng trong bước tiến CCHC của Ủy ban Dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hà cũng đưa ra kiến nghị, cần có kế hoạch cấp kinh phí cho các Vụ, đơn vị trong việc phối hợp thực hiện CCHC bằng ứng dụng công nghệ thông tin đối với Trung tâm Thông tin.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Giảng, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao vai trò quan trọng của Trung tâm Thông tin trong công tác CCHC của cơ quan, góp phần ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa CCHC của Ủy ban Dân tộc. Báo cáo của Trung tâm Thông tin đã chuẩn bị công phu theo đúng hướng dẫn của kế hoạch kiểm tra, Báo cáo cũng đã nêu bật những kết quả đạt được, chưa được, nguyên nhân; công tác CCHC của Trung tâm đã có bước phát triển, công tác chỉ đạo điều hành CCHC đã có chuyển biến, đã thành lập Tổ CCHC và người đứng đầu đơn vị làm Tổ trưởng. Trung tâm cũng đã quán triệt công tác CCHC đến từng công chức, viên chức và người lao động…

Đồng chí cũng yêu cầu Trung tâm Thông tin có đánh giá cụ thể đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và nêu rõ những hạn chế còn tồn tại; Tăng cường có những đề xuất với Lãnh đạo Ủy ban, các Vụ, đơn vị và bản thân đơn vị mình.

Kim Thu

Tin khác