Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng tại hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 46 và nhiệm vụ công tác tuần 47 tháng 11 năm 2016

28/11/2016 Lượt xem: 1930 In bài viết

Sau khi nghe Văn phòng Ủy ban báo cáo, ý kiến phát biểu của các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm và đại biểu dự họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng kết luận như sau:

Đồng ý với dự thảo báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành tuần thứ 46 và nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 47 năm 2016. Giao Văn phòng Ủy ban tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để bổ sung, hoàn thiện báo cáo.

Giao Vụ Tổng hợp: Tham mưu xây dựng văn bản hướng dẫn các Vụ, đơn vị tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017, trình Lãnh đạo Ủy ban trước ngày 25/11/2016.

Giao Văn phòng Ủy ban: Tham mưu, đề xuất kết hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017; xây dựng báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và nhiệm vụ công tác năm 2017; phát động phong trào thi đua năm 2017, trình Lãnh đạo Ủy ban trước ngày 30/11/2016.

Yêu cầu thủ trưởng các Vụ, đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và sớm hoàn thành nhiệm vụ công tác theo kế hoạch được giao năm 2016; tổ chức đánh giá phân loại công chức, viên chức và bình xét danh hiệu thi đua năm 2016 theo quy định.

Tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700