Hội nghị Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm

14/06/2018 Lượt xem: 1305 In bài viết

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, ủy viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC của UBDT dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác CCHC của các vụ, đơn vị.

Theo Dự thảo Báo cáo, 6 tháng đầu năm công tác CCHC được thực hiện khá đồng bộ và đạt hiệu quả cao. Các vụ, đơn vị tập trung triển khai, bám sát tiến độ của Kế hoạch CCHC năm 2018 của lãnh đạo UBDT giao. Theo đó, một số kết quả nổi bật trong công tác cải cách thể chế như xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, pháp điển hóa văn bản quy phạm pháp luật. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBDT đã triển khai: biên soạn 02 cuốn sổ tay tuyên truyền; tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật theo đặc thù vùng DTTS và miền núi; tổ chức các hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng mô hình điểm…

Trong công tác cải cách tổ chức, UBDT tiếp tục rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của một số đơn vị trực thuộc. Triển khai thực hiện tốt các quy định về quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng chí Lý Bình Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trình bầy các dự thảo báo cáo

Năm 2018, UBDT tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện, giải quyết TTHC; xây dựng hệ thống TTHC đơn giản, công khai, minh bạch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giải quyết TTHC. Một số ứng dụng CNTT đã phát huy hiệu quả trong các hoạt động của Ủy ban như: triển khai hệ thống Quản lý văn bản và điều hành, sử dụng thư điện tử, hệ thống Quản lý cán bộ, tăng cường các giải pháp sử dụng chữ ký số, duy trì hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến, xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc và triển khai các đề tài, dự án CNTT.

Về nhiệm vụ công tác CCHC 6 tháng cuối năm, UBDT tiếp tục triển khai theo kế hoạch đề ra: Tổ chức kiểm tra công tác CCHC, tập huấn công tác CCHC; tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá tác động của hệ thống chính sách dân tộc; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020 của UBDT; đánh giá 5 năm triển khai hệ thống điều hành tác nghiệp; xây dựng Kiến trúc chính phủ điện tử; nghiên cứu tham mưu việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến; triển khai áp dụng hệ thống quản lý ISO 9001 theo quy định…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp cho 6 tháng cuối năm. Trong đó tập trung vào một số nội dung: đánh giá việc thực hiện kế hoạch CCHC theo Quyết định 820/QĐ-UBDT của từng vụ, đơn vị; bổ sung đánh giá về CCHC trong báo cáo tổng hợp hằng quý; đề xuất các sáng kiến nâng chỉ số xếp hạng CCHC; rà soát văn bản mới để loại bỏ những nội dung lạc hậu trong CCHC, các TTHC đã hết hiệu lực; công tác thu nộp đầy đủ các tài liệu kiểm chứng; công tác phản biện, thống nhất nội dung trước khi báo cáo giải trình; giải pháp kinh phí để triển khai các nhiệm vụ CCHC…

Toàn cảnh hội nghị

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn nhấn mạnh: Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm về CCHC phải chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, tồn tại về tình hình triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch được giao của từng vụ, đơn vị, để từ đó xây dựng phương hướng, giải pháp cụ thể cho 6 tháng cuối năm. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị: thủ trưởng các vụ, đơn vị tập trung, quyết liệt triển khai, bám sát nhiệm vụ CCHC và các yêu cầu chung để thực hiện kế hoạch; trong công tác thi đua khen thưởng, phải đưa sáng kiến trong CCHC vào đánh giá, trong bình xét phải có ý kiến của Ban Chỉ đạo CCHC.

Đề nghị Vụ Pháp chế, Văn phòng Ủy ban, Trung tâm Thông tin xây dựng báo cáo cụ thể bằng văn bản với đầy đủ căn cứ, phân tích lập luận chặt chẽ các vấn đề liên quan đến dịch vụ công theo đặc thù của Ủy ban và các cơ chế tài chính liên quan đến CCHC để Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban tại cuộc họp giao ban gần nhất. Đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ tiếp thu, hoàn thiện Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2018; khẩn trương triển khai kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC và đề xuất nội dung trao đổi với Bộ Nội vụ đề cùng tháo gỡ các tồn tại trong công tác CCHC của UBDT.

Phóng viên

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700