Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Ủy ban Dân tộc về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2016

10/03/2017 Lượt xem: 1430 In bài viết

Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Ủy ban Dân tộc

Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hà Hùng cho biết, trong giai đoạn 2011- 2016, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức triển khai thực hiện và ban hành trên 106 văn bản để cụ thể hóa nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đảm báo bám sát chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, thông qua việc ban hành các quyết định thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2011- 2020; các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc…

Bên cạnh đó, Ủy ban Dân tộc cũng đã phối hợp với các Bộ rà soát chính sách dân tộc và chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Kết quả rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Dân tộc cơ bản rõ ràng, hợp lý, hạn chế tối đa chồng chéo nhiệm vụ giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ; so với giai đoạn trước, Ủy ban Dân tộc được điều chỉnh tăng nhiệm vụ và tăng 01 Vụ quản lý nhà nước, tuy nhiên việc điều chỉnh này làm tăng nhiệm vụ, tăng tổ chức bộ máy nhưng không làm tăng biên chế được giao, không hình thành bộ phận trung gian. Cùng với đó, Ủy ban Dân tộc cũng đã rà soát, xây dựng chức năng nhiệm vụ của các Vụ, đơn vị trực thuộc ủy ban đảm bảo tinh gọn, không bỏ sót nhiệm vụ, không chồng chéo nhiệm vụ giữa các đơn vị, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức tinh gọn, hiệu quả; quy định phân cấp cho đơn vị sự nghiệp công lập về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định.

Hiện nay, Ủy ban Dân tộc có 18 đơn vị trực thuộc, gồm 13 Vụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước, 5 đơn vị sự nghiệp công lập. So với năm 2011, cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc tăng 01 Vụ, 01 đơn vị sự nghiệp, 02 đơn vị thành lập theo thẩm quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban; giảm 01 đơn vị sự nghiệp công lập. Số người đang làm việc trong các vụ, đơn vị  của Ủy ban Dân tộc hiện có 528 người, trong đó công chức là 242 người, viên chức là 164 người và 122 người hợp đồng lao động. Việc bố trí, sắp xếp công chức, viên chức của Ủy ban cơ bản đáp ứng được vị trí việc làm gắn với chuyên môn nghiệp vụ. Hiện nay, Ủy ban Dân tộc cũng đang tiến hành xây dựng đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2017- 2021 và trong từng năm theo đúng lộ trình quy định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Phó Trưởng Đoàn giám sát​ Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi làm việc

Đánh giá cao kết quả công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2011- 2016, Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả Ủy ban Dân tộc đã đạt trong thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước thời gian qua; cho rằng Báo cáo của Ủy ban Dân tộc cơ bản đã bám sát đề cương của Đoàn giám sát; nội dung tương đối toàn diện; các số liệu thống kê, bảng biểu, phụ lục đi kèm Báo cáo tương đối đầy đủ, chi tiết.

Tuy nhiên, Đoàn giám sát yêu cầu, Ủy ban Dân tộc cần làm rõ các chỉ tiêu, yêu cầu về kết quả trong cải cách tổ chức bộ máy đã đạt được hay chưa; có đánh giá cụ thể về bộ máy đã đáp ứng yêu cầu gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả chưa; trong quá trình tinh giản biên chế, Ủy ban đã tiến hành kiểm tra, giám sát như thế nào, nếu có sai phạm thì xử lý ra sao… Bên cạnh đó, các thành viên Đoàn giám sát đề nghị Ủy ban Dân tộc báo cáo thêm về chế độ đặc thù trong tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số hiện nay như thế nào.

Thay mặt Đoàn giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Phó Trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Khắc Định nêu rõ, Đảng và nhà Nhà nước ta luôn coi trọng công tác dân tộc, do đó việc tăng cường cải cách tổ chức bộ máy của Ủy ban Dân tộc tinh gọn, phù hợp với điều kiện tình hình mới là yêu cầu quan trọng để các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc được thực thi có hiệu quả. Phó Trưởng đoàn giám sát đề nghị, Ủy ban Dân tộc tiếp thu trên cơ sở các ý kiến thảo luận của Đoàn giám sát hôm nay, tiếp tục bổ sung, làm rõ các nội dung đã thảo luận để hoàn thiện báo cáo của mình. 

(Nguồn: quochoi.vn)

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700