Hội nghị triển khai, tuyên truyền Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

11/10/2016 Lượt xem: 3771 In bài viết

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải nhấn mạnh,VBQPPL là công cụ quan trọng để quản lý nhà nước. Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định xây dựng và ban hành VBQPPL là một trong những ưu tiên hàng đầu. Việc nắm chắc các nội dung của Luật sẽ giúp cán bộ quản lý tại các Vụ, đơn vị tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban xây dựng, ban hành VBQPPL đúng thẩm quyền, nội dung, trình tự và thủ tục.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị các Vụ, đơn vị cùng với việc tập trung hoàn thành tốt kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra VBQPPL năm 2016, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt các quy định mới trong Luật ban hành VBQPPL năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, nhất là các đồng chí trực tiếp làm công tác tham mưu, xây dựng và triển khai công tác xây dựng pháp luật ở từng Vụ, đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị

Luật ban hành VBQPPL được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 22/6/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016, gồm 17 chương, 173 điều, quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành VBQPPL; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng VBQPPL và một số nội dung liên quan đến thực tiễn công tác xây dựng, ban hành VBQPPL.

Luật ban hành VBQPPL năm 2015 được ban hành với mục đích tạo khuôn khổ pháp lý với nhiều đổi mới về xây dựng và thi hành pháp luật nhằm xây dựng và vận hành hệ thống pháp luật một cách thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận, hiệu lực và hiệu quả, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Đây là Luật hết sức quan trọng và cần thiết để làm căn cứ cho các tổ chức, người có thẩm quyền xây dựng, ban hành VBQPPL và các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức áp dụng VBQPPL vào công tác chuyên môn. Những nội dung đổi mới quy trình xây dựng, ban hành văn bản pháp luật vừa tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng, vừa đảm bảo tính kịp thời trong ban hành văn bản pháp luật. Để cụ thể hóa các quy định của Luật, ngày 14/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số biện pháp thi hành Luật ban hành VBQPPL.

TS.Trần Anh Đức trình bày các nội dung của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe TS. Trần Anh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp, trình bày cụ thể về những nội dung mới của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, đồng thời giải đáp, trả lời các vấn đề, nội dung liên quan đến quá trình xây dựng, ban hành, thẩm định, kiểm tra VBQPPL, qua đó từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng, ban hành VBQPPL.

Ngọc Ánh

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700