Triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108 của Chính phủ

15/05/2015 Lượt xem: 1042 In bài viết

Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc UBDT; Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III và Văn phòng đại diện của UBDT tại thành phố Hồ Chí Minh dự Hội nghị qua hệ thống họp trực tuyến của UBDT. 

Việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại UBDT là nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, hướng tới mục tiêu xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả. 

Đồng chí Nguyễn Văn Xuân Vụ trưởng Vụ TCCB giới thiệu các văn bản hướng dẫn tinh giản biên chế.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Xuân đã phổ biến những nội dung chính của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế. 

 Theo đó, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP quy định rõ các trường hợp thuộc đối tượng tinh giản biên chế; Các trường hợp chưa xem xét tinh giản biên chế; Nguyên tắc thực hiện tinh giản biên chế và tiêu chí quản lý, sử dụng số biên chế đã được tinh giản; Cách tính trợ cấp đối với những trường hợp tinh giản biên chế; Nguồn kinh phí để thực hiện; Trình tự và thời hạn giải quyết tinh giản biên chế; Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện tinh giản biên chế.

Nghị định số 108 quy định 05 chế độ tinh giản biên chế bao gồm: Chính sách cho người về hưu trước tuổi; Chính sách đối với những người chuyển sang làm việc ở các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách Nhà nước; Chính sách thôi việc ngay; Chính sách thôi việc sau khi đi học nghề; Chính sách đối với những người thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ khác có phụ cấp chức vụ lãnh đạo mới thấp hơn do sắp xếp tổ chức.

Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108 cụ thể từng nội dung như: về cách tính trợ cấp đối với từng trường hợp, đối tượng tinh giản biên chế; Hướng dẫn về nguồn kinh phí, lập, chấp hành và quyết toán kinh phí từ ngân sách nhà nước; Hướng dẫn cụ thể phương thức và trình tự tổ chức thực hiện…

Đồng chí Nguyễn Văn Xuân cũng giới thiệu một số văn bản liên quan đến công tác tổ chức cán bộ như: Mẫu đề án tinh giản biên chế theo Nghị định 108; Quy chế tiếp nhận công chức, viên chức có nguyện vọng chuyển công tác về UBDT; Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan UBDT; Thông tư của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi những ý kiến, những vấn đề chưa rõ liên quan trực tiếp đến Vụ, đơn vị mình quản lý về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108, chủ yếu tập trung vào cách giải quyết, thực hiện chế độ chính sách đối với một số đối tượng, một số trường hợp đặc biệt nằm trong diện thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo 05 chế độ được quy định tại Nghị định số 108. Các ý kiến của đại biểu đều được đồng chí Nguyễn Văn Xuân, Vụ trưởng Vụ TCCB trao đổi, giải đáp cụ thể.

Sơn Nam

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700