11/03/2016 Lượt xem: 1386
Ngày 29/2/2016, thửa ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, đồng chí Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT đã chủ trì họp giao ban về kết quả công tác chỉ đạo, điều hành tuần 08 và triển khai nhiệm vụ công tác tuần 09 năm 2016. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm; đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị của UBDT.

28/12/2015 Lượt xem: 859
Ngày 21/12/2015, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan đã chủ trì giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 51 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 52. Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban và đại diện Lãnh đạo một số Vụ, đơn vị.

03/12/2015 Lượt xem: 874
Thực hiện Quyết định số 551/QĐ-UBDT ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành kế hoạch cải cách hành chính (viết tắt là CCHC) năm 2015 và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban về việc tổng kết công tác CCHC năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ CCHC năm 2016.

30/11/2015 Lượt xem: 654
Ngày 26/11/2015, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đã chủ trì họp với Văn phòng Ủy ban và Trung tâm Thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc vủa Ủy ban Dân tộc (UBDT).

04/11/2015 Lượt xem: 565
Ngày 02/11/2015, thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tháng 10 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2015. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban; đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban, đại diện Thường trực Đảng ủy và Công đoàn Ủy ban.

22/10/2015 Lượt xem: 326
Ngày 19/10/2015, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng đã chủ trì giao ban về Công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 42. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Văn phòng Ủy ban, Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Tổng hợp, Chính sách Dân tộc, Dân tộc Thiểu số, Pháp chế, Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Tuyên truyền, Trung tâm Thông tin.

15/10/2015 Lượt xem: 298
Ngày 12/10/2015, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Giàng Seo Phử đã chủ trì giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 40, 41. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Văn phòng Ủy ban, Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Tổng hợp, Chính sách Dân tộc, Dân tộc Thiểu số, Pháp chế, Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Tuyên truyền và Trung tâm Thông tin.

28/09/2015 Lượt xem: 662
Ngày 24/9/2015, đồng chí Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì cuộc họp về Báo cáo đề xuất chương trình, chính sách dân tộc giai đoạn 2016 – 2020.

28/09/2015 Lượt xem: 266
Nhằm kiểm tra việc triển khai thực hiện côngtác cải cách hành chính (CCHC) năm 2015 ở một số Vụ, đợn vị thuộc Ủy ban Dân tộc (UBDT), ngày 28/9/2015, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã ban hành Quyết định 551/QĐ-UBDTngày 28/9/2015 phê duyệt kế hoạch kiểm tra thực hiện công tác CCHC năm 2015 củaỦy ban.