Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc học giao ban công tác chỉ đạo, điều hành tuần thứ 40, 41

15/10/2015 Lượt xem: 847 In bài viết

Sau khi nghe Văn phòng Ủy ban báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 40, 41 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 42; các ý kiến phát biểu của các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị dự họp; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử kết luận:

1. Cơ bản đồng ý với dự thảo Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 40, 41 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 42 do Văn phòng Ủy ban tổng hợp. Giao Văn phòng Ủy ban tiếp thu ý kiến, tổng hợp, bổ sung hoàn thiện báo cáo.

2. Về chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2015:

Các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2015 của các Vụ, đơn vị trong Khối phụ trách.

Yêu cầu Thủ trưởng các Vụ, đơn vị tiếp tục rà soát các nhiệm vụ được giao năm 2015, chủ động chỉ đạo hoàn thành những nhiệm vụ còn tồn đọng, chậm tiến độ.

Về tổ chức hội nghị, hội thảo cấp Vụ tổ chức, giao các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm phụ trách Khối chỉ đạo chặt chẽ, phê duyệt nội dung, kế hoạch, chương trình và chủ trì. Yêu cầu Vụ Hợp tác Quốc tế khẩn trương báo cáo Lãnh đạo Ủy ban trong việc tổ chức hội nghị, hội thảo về nhân quyền trong thời gian qua.

3. Tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến chỉ đạo:

Ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm thành lập cơ quan công tác dân tộc chuẩn bị các nội dung; đề xuất các hình thức khen thưởng cho tập thể, các nhân; xây dựng dự toán kinh phí, báo cáo tập thể Ban Cán sự Đảng Ủy ban.

Tiếp tục chỉ đạo hoàn chỉnh Đề án thành lập Bộ Dân tộc báo cáo tập thể Ban Cán sự Đảng Ủy ban.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan:

Dự phiên họp thứ 42 của UBTVQH khóa XIII.

Dự Lễ Phát động "Tháng cao điểm vì người nghèo", do Ban vận động Ngày vì người nghèo và Ban Thường vụ UBTWMTTQVN tổ chức.

Chỉ đạo Vụ Chính sách Dân tộc tiếp tục tổng hợp, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương gửi Báo cáo tổng kết chính sách dân tộc giai đoạn 2011 - 2015; Văn phòng 135 tổng hợp, hoàn thiện kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình; đề xuất điều chỉnh, bổ sung thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng: Chỉ đạo Vụ Tổng hợp hoàn thiện báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo tập thể Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban; về phương hướng đến năm 2020 tập trung vào 2 vấn đề: Về phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; về an ninh quốc phòng, tuyên truyền giao dục nâng cao nhận thức của đồng bào để đủ sức đề kháng, chống âm mưu của kẻ thù lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo phá hoạt khối đại đoàn kết dân tộc. Tham mưu văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hình thức tổ chức Hội nghị tổng kết, thời gian tổ chức trong tháng 10/2015.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn: Chỉ đạo Vụ Tuyên truyền khẩn trương rà soát, tổng hợp hoàn thiện báo cáo tổng kết thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, theo Quyết định 2472 và Quyết định 1977 của Thủ tướng Chính phủ; đề xuất việc tăng giảm các báo, tạp chí và đối tượng thụ hưởng; tham mưu hình thức tổ chức Hội nghị tổng kết; báo cáo tập thể Lãnh đạo Ủy ban, dự kiến vào ngày 22/10/2015.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng: Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thành lập Học viện Dân tộc, hoàn thành các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trong tháng 10/2015.

4. Giao Vụ Tổ chức Cán bộ tham mưu xây dựng dự kiến phân công nhiệm vụ các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban trong tháng 10/2015.

5. Giao Vụ Dân tộc Thiểu số chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban tổ chức đón tiếp chu đáo Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Lào Cai, thời gian tổ chức vào chiều ngày 14/10/2015 tại trụ sở UBDT.

6. Giao Văn phòng Ủy ban Thực hiện:

Liên hệ UBND tỉnh Hòa Bình, chuẩn bị chương trình làm việc của Bộ trưởng, Chủ nhiệm với Lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình. Thành phần tham gia Đoàn công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm gồm: Đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Văn phòng Ủy ban, Chính sách Dân tộc, Văn phòng ĐPCT 135, Dân tộc Thiểu số; thời gian dự kiến vào 02 ngày 15 và 16/10/2015.

Hiện nay, tình hình hoạt động của các thế lực thù địch đang âm mưu chống phá vùng dân tộc và miền núi với nhiều thủ đoạn thâm độc; Lãnh đạo Ủy ban yêu cầu các Vụ, đơn vị thường xuyên nắm tình hình để tham mưu xử lý kịp thời. Giao Văn phòng Ủy ban dự thảo văn bản gửi các tỉnh: Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La; yêu cầu các địa phương báo cáo một số nội dung: về tình hình dân tộc trong 9 tháng đầu năm 2015, những vấn đề nổi cộm; về tình hình quản lý hộ khẩu, nhân khẩu tại địa phương; tình hình đồng bào di cư sang Trung Quốc, Lào và người Trung Quốc, Lào di cư sang Việt Nam; nắm các đối tượng liên quan đến trật tự, an ninh dân tộc và tôn giáo trên địa bàn.

Xây dựng văn bản của UBDT trả lời về việc cho ý kiến đồng ý tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ 2 năm 2016, tại Công văn số 11795-CV/VPTW, ngày 08/10/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng.

Chuẩn bị công tác tổ chức chia tay Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương nghỉ hưu vào ngày 01/11/2015.

Tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700