28/11/2016 Lượt xem: 733
Ngày 03/10/2016, Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị giao ban công tác chỉ đạo, điều hành Quý III và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2016. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị của UBDT.

28/11/2016 Lượt xem: 227
Thực hiện kế hoạch công tác của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, ngày 22/9/2016, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì họp nghe Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng và kế hoạch triển khai 3 tháng cuối năm 2016.

28/11/2016 Lượt xem: 264
Thực hiện Chương trình công tác năm 2016, ngày 15/9/2016, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đinh Quế Hải có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Thanh tra Ủy ban về kết quả công tác thanh tra tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2016; báo cáo kế hoạch tập huấn nghiệp vụ thanh tra công tác dân tộc năm 2016 và xây dựng chương trình công tác thanh tra năm 2017.

28/11/2016 Lượt xem: 219
Thực hiện chủ trương của Ban Cán sự Đảng Ủy ban, ngày 09/9/2016, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì họp nghe báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện dự án tòa nhà thông minh (Smart building) tại trụ sở Ủy ban Dân tộc số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

10/09/2016 Lượt xem: 526
Ngày 05/9/2016, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì họp giao ban công tác tháng 8 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2016. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Hà Hùng, Nông Quốc Tuấn, Phan Văn Hùng và đại diện đầy đủ Lãnh đạo các Vụ, đơn vị của UBDT (Vụ Địa phương II, III và Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh tham dự họp trực tuyến).

03/08/2016 Lượt xem: 4346
Ngày 01/8/2016, Ủy ban Dân tộc đã có công văn số 729/UBDT-VP yêu cầu các Vụ, đơn vị thực hiện nghiêm túc quy trình xử lý văn bản.

24/05/2016 Lượt xem: 1009
Ngày 20/5/2016, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã chủ trì họp Lãnh đạo Ủy ban nghe Vụ Kế hoạch – Tài chính báo cáo kết quả rà soát tình hình triển khai xây dựng các Đề án, chính sách của Ủy ban Dân tộc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2016.

18/05/2016 Lượt xem: 870
Ngày 16/5/2016, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì cuộc giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 19. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Hà Hùng, Sơn Phước Hoan, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải, Đinh Quế Hải (vắng Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị) và đại diện Lãnh đạo các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Tổng hợp và Văn phòng Ủy ban.

11/03/2016 Lượt xem: 1387
Ngày 29/2/2016, thửa ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, đồng chí Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT đã chủ trì họp giao ban về kết quả công tác chỉ đạo, điều hành tuần 08 và triển khai nhiệm vụ công tác tuần 09 năm 2016. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm; đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị của UBDT.