Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban tại cuộc họp Lãnh đạo Ủy ban đối với dự án xây dựng tòa nhà thông minh

28/11/2016 Lượt xem: 327 In bài viết

Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Lê Sơn Hải, Phan Văn Hùng, đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch – Tài chính, Trung tâm thông tin và Văn phòng Ủy ban.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm thông tin báo cáo tình hình triển khai dự án tòa nhà thông minh; những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất; ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự cuộc họp. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã kết luận như sau:

1. Đồng ý chủ trương xây dựng hệ thống quản lý vận hành Tòa nhà thông minh (Smart buildding). Đây là việc làm cần thiết, việc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại ứng dụng đối với Trụ sở mới của Ủy ban Dân tộc theo đúng quy chuẩn của Chính phủ, bảo đảm an toàn, an ninh mạng và tương thích với hệ thống mạng Chính phủ hiện nay.

2. Giao Vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì phối hợp với Trung tâm thông tin và Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Ủy ban tiến hành rà soát lại toàn bộ phần thiết kế có liên quan đến hệ thống quản lý của Trụ sở làm việc Ủy ban Dân tộc tại 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Tiến hành lập dự toán và thiết kế mới theo nguyên tắc kế thừa cái đã có, không trùng lắp các hạng mục, không đầu tư các thiết bị lạc hậu.

3. Giao Thứ trướng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng chỉ đạo Vụ Kế hoạch – Tài chính phối hợp với Trung tâm thông tin xây dựng văn bản và làm việc cụ thể với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về điều chỉnh nguồn vốn đầu tư trung hạn từ nguồn kinh phí xây dựng trụ sở làm việc của Văn phòng đại diện Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Ủy ban Dân tộc sang đầu tư dự án tòa nhà thông minh tại Trụ sở làm việc Ủy ban Dân tộc tại 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Tổng mức đầu tư, theo quyết định được phê duyệt không vượt quá 30 tỷ đồng; đảm bảo đầu tư thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700