Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đinh Quế Hải tại buổi làm việc với Thanh tra Ủy ban ngày 15/9/2016

28/11/2016 Lượt xem: 375 In bài viết

Sau khi nghe tập thể Lãnh đạo Thanh tra Ủy ban báo cáo các nội dung, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đinh Quế Hải kết luận như sau:

1. Đồng ý với báo cáo kết quả tháng 8/2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác cuối năm 2016 của Thanh tra Ủy ban.

2. Đối với kế hoạch tập huấn nghiệp vụ thanh tra công tác dân tộc năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng ý với nội dung của Kế hoạch (thành phần, thời gian, địa điểm tổ chức lớp tập huấn…). Giao đồng chí Chánh Thanh tra làm việc với Trưởng Ban Dân tộc TP. Hồ Chí Minh, Trưởng Văn phòng đại diện Ủy ban Dân tộc tại Tp. Hồ Chí Minh để phối hợp thực hiện nhiệm vụ tập huấn. Yêu cầu Thanh tra Ủy ban bố trí đến TP. Hồ Chí Minh vào ngày 02/10/2016 để làm công tác chuẩn bị khai mạc Lớp tập huấn vào ngày 04/10/2016.

3. Về việc xây dựng Kế hoạch công tác thanh tra năm 2017, đồng ý với đề xuất của Thanh tra Ủy ban về việc tiến hành khảo sát tại một số địa phương để xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo. Yêu cầu Thanh tra Ủy ban xây dựng kế hoạch khảo sát địa điểm, nội dung thanh tra để Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cho ý kiến chỉ đao cụ thể về việc khảo sát thực hiện sau khi kết thúc Lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra công tác dân tộc tại TP. Hồ Chí Minh.

Tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700