17/11/2014 Lượt xem: 512
Đây là điểm nhấn về công tác cải cách hành chính trong Báo cáo của Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày trước Quốc hội vào sáng 17/11.

17/11/2014 Lượt xem: 813
Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc

17/11/2014 Lượt xem: 777
Trưởng Đoàn kiểm tra quyết định thời gian, địa điểm đối với từng đơn vị được kiểm tra và tổ chức kiểm tra đơn vị đó và báo cáo kết quả của Đoàn gửi về Ban Cải cách hành chính Ủy Ban Dân tộc (qua Vụ Tổ chức cán bộ) chậm nhất vào ngày 20 tháng 11 năm 2014.

13/11/2014 Lượt xem: 442
Ngày 11 tháng 11 năm 2014, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 469/QĐ-UBDT về việc thành lập Tổ Biên tập Trang tin Cải cách hành chính Ủy ban Dân tộc.

13/11/2014 Lượt xem: 479
Ngày 11 tháng 11 năm 2014, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 468/QĐ-UBDT về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Cải cách hành chính, Tổ thư ký giúp việc Ban Cải cách hành Chính của Ủy ban Dân tộc. 

12/11/2014 Lượt xem: 0
Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc (UBDT). Ngày 31/10/2014, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn đã phê duyệt Kế hoạch số 1198/KH-UBDT về việc tổ chức tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) của UBDT trong quý IV năm 2014.

10/11/2014 Lượt xem: 495
Sáng ngày 15/10/2014, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã công bố Quyết định thành lập Ban Cải cách hành chính (CCHC) và phân công nhiệm vụ các thành viên. Đồng chí Hà Hùng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì buổi họp. Tham dự có Lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc UBDT

10/11/2014 Lượt xem: 516
Chiều ngày 21/5/2014, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Vụ Tổ chức Cán bộ UBDT đã tổ chức Tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2014. Đồng chí Nguyễn Văn Xuân, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ chủ trì buổi tập huấn. Tham dự Tập huấn có đại diện Lãnh đạo Vụ Cải cách Hành chính - Bộ Nội Vụ; đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc UBDT.

03/11/2014 Lượt xem: 467
Nhằm tăng cường hiệu quả thông tin truyền thông về hoạt động cải cách hành chính (CCHC) của cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) trên mạng internet, ngày 31/10, Trung tâm Thông tin và Vụ Tổ chức Cán bộ - UBDT đã tổ chức Hội thảo góp ý hoàn thiện Cổng thành phần CCHC của UBDT; thống nhất cơ chế cung cấp và trao đổi thông tin CCHC trên Cổng thành phần.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700