Công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tháng 10 năm 2015

04/11/2015 Lượt xem: 1142 In bài viết

Ngày 02/11/2015, thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tháng 10 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2015. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban; đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban, đại diện Thường trực Đảng ủy và Công đoàn Ủy ban. 

 

 

Sau khi nghe Văn phòng Ủy ban báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành; ý kiến phát biểu của đại diện các Vụ, đơn vị và của các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã kết luận:

Cơ bản đồng ý với dự thảo Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tháng 10 và triển khai một số nhiệm vụ công tác tháng 11 do Văn phòng Ủy ban tổng hợp. Giao Văn phòng Ủy ban tiếp thu ý kiến của các đồng chí tham dự cuộc họp để bổ sung hoàn thiện báo cáo, nhất là một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2015 như: Ban hành Kế hoạch thanh tra của Ủy ban năm 2016; căn cứ vào số kiểm tra dự toán NSNN năm 2016, Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì phối hợp với các Vụ, đơn vị rà soát lại dự toán đã lập, trên cơ sở đó kiểm tra chủ động hoàn thiện số liệu để chuẩn bị giao Kế hoạch năm 2016.

Về công tác chỉ đạo, điều hành các công việc trong tháng 10, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm nhận xét: Các Vụ, đơn vị đã bám sát ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban, đề cao trách nhiệm, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2015. Tuy nhiên, một số công việc thực hiện còn chậm so với tiến độ đề ra nhất là việc xây dựng và hoàn thiện các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (tiến độ xây dựng chậm, chất lượng còn nhiều hạn chế, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao giữa các Vụ, đơn vị có việc còn chưa tốt...); Vụ Hợp tác Quốc tế cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại Thông báo Kết luận số 82/TB-UBDT ngày 13/10/2015.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2015: Các Vụ, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 45 như sau:

- Về tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trong vùng đồng bào Chăm. Giao Vụ Tổng hợp chủ động liên hệ và phối hợp với các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ nắm vững các thông tin về thời gian tổ chức, nội dung, thành phần tham dự... để báo cáo đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban.

- Về tổ chức Lễ tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số học giỏi toàn quốc năm 2015. Giao Vụ Tuyên truyền chủ động liên hệ với Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ để nắm thông tin các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự Lễ tuyên dương; chuẩn bị tốt các nội dung, báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dự, phát biểu và trao tặng quà cho các em học sinh.

- Về tổ chức họp Lãnh đạo Ủy ban trong tuần 45 tháng 11: Giao Văn phòng Ủy ban làm đầu mối, phối hợp với các vụ, đơn vị có liên quan kiểm tra và chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ liên quan, dự kiến lịch để tập thể Lãnh đạo Ủy ban họp cho ý kiến các nội dung: Dự thảo Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2011 - 2015; Đề án đổi tên Ủy ban Dân tộc thành Bộ Dân tộc; Các Đề án trình Ban Bí thư, Bộ Chính trị năm 2016; Kế hoạch Lễ Kỷ niệm 70 năm thành lập cơ quan công tác dân tộc (03/5/1946 - 03/5/2016).

- Trong khi chưa phân công lại nhiệm vụ của Lãnh đạo Ủy ban, các Vụ, đơn vị thuộc khối đồng chí Hoàng Xuân Lương phụ trách chủ động báo cáo công việc với đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm trực Lãnh đạo Ủy ban tháng 11 để cho ý kiến chỉ đạo, đảm bảo mọi công việc được thực hiện bình thường.

Tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700