Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban tại cuộc họp giao ban công tác chỉ đạo, điều hành tuần thứ 19 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 20, tháng 5 năm 2016

18/05/2016 Lượt xem: 1394 In bài viết

Sau khi nghe Văn phòng Ủy ban báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 19 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 20; ý kiến phát biểu của các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban kết luận:

1. Cơ bản đồng ý với dự thảo Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 19 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 20 do Văn phòng Ủy ban tổng hợp. Trong tuần, hoạt động chỉ đạo, điều hành của các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban và các vụ đơn vị chuyên môn cơ bản được triển khai đúng theo kết luận và chương trình công tác của Ủy ban. Giao Văn phòng Ủy ban tiếp thu ý kiến góp ý để tổng hợp, bổ sung hoàn thiện báo cáo.

 2. Về triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

 2.1. Giao Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải chỉ đạo Vụ Kế hoạch Tài chính:

- Chuẩn bị kỹ các nội dung: Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XII của Đảng; một số vướng mắc trong quá trình quyết toán chí NSNN năm 2015 của các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban; rà soát, tham mưu điều chỉnh bổ sung kế hoạch công tác năm 2016 để Bộ trưởng, Chủ nhiệm và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải làm việc với Vụ KHTC vào thứ năm ngày 19/5/2016.

- Khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt Dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (Học viện Dân tộc, trụ sở Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh) báo cáo Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban;

2.2. Giao Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan chủ trì, làm việc với Vụ CSDT, VPĐP Chương trình 135 rà soát lại đội ngũ lãnh đạo, chuyên viên và đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với công việc được giao tại Thông báo Kết luận số 40/TB-UBDT, ngày 09/5/2016, báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban trước ngày 23/5/2016 để xem xét, quyết định;

2.3. Giao Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng chỉ đạo Vụ Tổng hợp chuẩn bị nội dung để tổ chức Tọa đàm Kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam, vào sáng ngày 18/5/2016;

2.4. Giao Văn phòng phối hợp với Công đoàn Ủy ban chuẩn bị dự thảo các báo cáo, chương trình và các nội dung liên quan đến Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016, báo cáo tập thể Lãnh đạo Ủy ban vào sáng ngày 23/5/2016, sau buổi giao ban Lãnh đạo Ủy ban;

2.5. Giao Vụ Tổ chức Cán bộ phối hợp với Văn phòng tra cứu lại hồ sơ, văn bản có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về điều chuyển Cục Định canh, định cư thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ủy ban Dân tộc quản lý, báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban.

2.6. Giao Vụ Kế hoạch Tài chính chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị khẩn trương tiến hành rà soát các đề án được giao đang triển khai xây dựng, các đề án đã trình nhưng chưa được phê duyệt nghiên cứu, đề xuất (điều chỉnh hoặc bổ sung), báo cáo tập thể Lãnh đạo Ủy ban tại cuộc họp ngày 20/5/2016.

2.7. Giao Văn phòng phối hợp với Vụ TCCB chuẩn bị việc trao Huân chương Lao động Hạng ba cho đồng chí Nông Trung Thông, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan UBDT, nguyên Vụ trưởng Vụ TCCB (thời gian: 10h30, thứ Năm, ngày 19/5/2016).

3. Giao đồng chí Vũ Hữu Hoạt, Hàm Vụ trưởng, Phó Chánh văn phòng Ủy ban lập Phiếu xin ý kiến các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề xuất Phụ trách các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban, gửi trực tiếp để Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban nghiên cứu, chuẩn bị cho việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Ủy ban.

 

 
 

Tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700