Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiện Sơn Phước Hoan tại cuộc họp giao ban công tác chỉ đạo, điều hành tuần thứ 51

28/12/2015 Lượt xem: 1408 In bài viết

Sau khi nghe Văn phòng Ủy ban báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 51 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 52; các ý kiến phát biểu của các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị dự họp. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan kết luận:

Cơ bản đồng ý với dự thảo báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 51 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 52 do Văn phòng Ủy ban tổng hợp. Giao Văn phòng Ủy ban tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban và các ý kiến góp ý của đại diện các Vụ, đơn vị dự họp, tổng hợp, bổ sung hoàn thiện Báo cáo.

Về các Đề án, chính sách đã trình trong năm 2015 nhưng chưa được phê duyệt, yêu cầu các Vụ, đơn vị theo dõi, bám sát tiến độ và có báo cáo cụ thể với Lãnh đạo Ủy ban phụ trách. Đối với 2 đề án chưa trình, yêu cầu Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Pháp chế khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trình trong tháng 12/2015.

Về đăng ký đề án trình trong năm 2016:

- Yêu cầu Thủ trưởng các Vụ, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, đề xuất các đề án, chính sách báo cáo LĐUB.

- Lãnh đạo Ủy ban thống nhất giao Vụ Chính sách Dân tộc nghiên cứu, xây dựng đề án "Chính sách hỗ trợ cho đối tượng lao động là người dân tộc thiểu số di cư đến các thành phố, khu công nghiệp", Văn phòng Điều phối Chương trình 135 xây dựng đề án "Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016 - 2020", Quyết định Phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020.

Về Chương trình xây dựng Thông tư năm 2015, giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan rà soát, bảo cáo theo quy định.

Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban, các Vụ, đơn vị khẩn trương rà soát số kinh phí còn dư, kịp thời điều chỉnh cho phù hợp, hoàn thành kế hoạch kinh phí năm 2015.

Về chuẩn bị tổng kết công tác năm 2015: Giao Vụ Tổng hợp chủ trì, phối hợp với Vụ, đơn vị liên quan xây dựng Báo cáo tóm tắt đề phục vụ Hội nghị tổng kết năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Báo cáo tóm tắt gồm nội dung của các Báo cáo: Tổng kết nhiệm kỳ 2011 - 2016; Tổng kết chính sách dân tộc giai đoạn 2011 - 2015 và khung hệ thống chính sách dân tộc giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo tổng kết công tác dân tộc năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016.

Giao Văn phòng Điều phối Chương trình 135 chủ trì, phối hợp với Vụ Chính sách Dân tộc nghiên cứu, tham mưu LĐUB về thẩm quyền hướng dẫn áp dụng các chính sách dân tộc sau năm 2015 liên quan đến việc xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi trong khi chờ các Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Giao Vụ Chính sách Dân tộc rà soát lại kinh phí đã cấp theo Quyết định 33/2007/QĐ-TTg và Quyết định 1342/QĐ-TTg, khẩn trương báo cáo Lãnh đạo Ủy ban.

Giao Thường trực Ban Chỉ đạo thành lập Học viện Dân tộc phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan để hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2015.

Tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700