22/10/2015 Lượt xem: 846
Ngày 19/10/2015, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng đã chủ trì giao ban về Công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 42. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Văn phòng Ủy ban, Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Tổng hợp, Chính sách Dân tộc, Dân tộc Thiểu số, Pháp chế, Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Tuyên truyền, Trung tâm Thông tin.

15/10/2015 Lượt xem: 695
Ngày 12/10/2015, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Giàng Seo Phử đã chủ trì giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 40, 41. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Văn phòng Ủy ban, Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Tổng hợp, Chính sách Dân tộc, Dân tộc Thiểu số, Pháp chế, Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Tuyên truyền và Trung tâm Thông tin.

28/09/2015 Lượt xem: 1212
Ngày 24/9/2015, đồng chí Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì cuộc họp về Báo cáo đề xuất chương trình, chính sách dân tộc giai đoạn 2016 – 2020.

16/09/2015 Lượt xem: 505
Ngày 14/9/2015, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã chủ trì giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 37. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Văn phòng Ủy ban, Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch – Tài chính, Tổng hợp, Chính sách Dân tộc, Dân tộc Thiểu số, Pháp chế, Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Tuyên truyền, Trung tâm Thông tin.

09/09/2015 Lượt xem: 478
Ngày 07/9/2015, đồng chí Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 36.

15/05/2015 Lượt xem: 1176
Sáng ngày 15/5/2015, tại Hà Nội, Vụ Tổ chức Cán bộ (TCCB) - Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Văn Xuân, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ TCCB chủ trì Hội nghị.

12/05/2015 Lượt xem: 1334
Ngày 8/5/2015, Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin của hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc áp dụng đối với các Vụ, đơn vị thuộc UBDT và Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố.

26/03/2015 Lượt xem: 360
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700