10/11/2014 Lượt xem: 638
Chiều ngày 21/5/2014, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Vụ Tổ chức Cán bộ UBDT đã tổ chức Tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2014. Đồng chí Nguyễn Văn Xuân, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ chủ trì buổi tập huấn. Tham dự Tập huấn có đại diện Lãnh đạo Vụ Cải cách Hành chính - Bộ Nội Vụ; đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc UBDT.

29/10/2014 Lượt xem: 638
Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-UBDT, ngày 17/10/2014, của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, từ ngày 22 đến ngày 24/10/2014, tại Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Vụ Pháp chế phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế cho gần 30 học viên là công chức làm công tác tham mưu soạn thảo văn bản QPPL, đầu mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc. Đồng chí Hoàng Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Pháp chế chủ trì Hội nghị.

23/04/2012 Lượt xem: 1627
Ngày 15/11/2011, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Vụ Pháp chế phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ (UBDT) đã tổ chức Hội nghị: “Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật”. Tham dự Hội nghị có Tiến sĩ Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư Pháp; đồng chí Mùa A Tủa, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ; cùng 51 đồng chí cán bộ, viên chức đại diện cho các vụ, đơn vị của UBDT; đồng chí Hoàng Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Pháp chế chủ trì Hội nghị.

23/04/2012 Lượt xem: 656
Nghị quyết Đại hội XI của Đảng xác định phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), coi đây là một trong bốn giải pháp cơ bản để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đẩy mạnh CCHC hướng tới mục tiêu: “Xây dựng nền hành chính Nhà nước trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả”(1). Đây là quyết tâm chính trị rất cao của Đảng và Nhà nước ta.

13/12/2011 Lượt xem: 608
Ngày 5/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến Tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2010 và xây dựng chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020.

13/12/2011 Lượt xem: 628
Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo, 5 huyện 30a ở Sơn La đã có những bước chuyển tích cực.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700