Công văn số 1206/UBDT- TCCB: Về việc tăng cường công tác quản lý công chức, viên chức của Ủy ban Dân tộc

06/11/2014 Lượt xem: 701 In bài viết

Để tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan trong giai đoạn đẩy mạnh cải cách hành chính, hội nhập quốc tế và để thực hiện có hiệu quả mục tiêu đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức"

 

Nội dung chi tiết xem tại đây

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700