18/11/2014 Lượt xem: 925
Bộ trưởng BộTN&MT Nguyễn Minh Quang vừa ký Quyết định số 1909/QĐ-BTNMT về việc công bốthủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vichức năng quản lý Nhà nước của Bộ TN&MT.

18/11/2014 Lượt xem: 969
Triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, Ban Dân tộc tỉnh Sơn La đã tăng cường lãnh đạo chỉ đạo tiếp tục cải cách thủ tục hành chính nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch và công bằng trong khi giải quyết công việc hành chín. Loại bỏ những thủ tục rườm rà, chồng chéo, gây khó khăn cho tổ chức cá nhân.

17/11/2014 Lượt xem: 1371
Nội dung, hình thức và các hoạt động về phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện thheo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

23/10/2014 Lượt xem: 0
Để các quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP về Kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC), Nghị định số 20/2008/NĐ-CP về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và Kế hoạch hoạt động KSTTHC của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Phú Thọ được thực hiện hiệu quả, thống nhất, đồng bộ, đồng thời tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đối với hoạt động KSTTHC, ngày 28/01/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Công văn số 330/UBND-KSTTHC về tăng cường thực hiện công tác KSTTHC trên địa bàn tỉnh. 

23/10/2014 Lượt xem: 0
Qua 2 năm triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước (CQHCNN) tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2013, có thể nói rằng, việc áp dụng Hệ thống QLCL đã mang lại hiệu quả thiết thực, hỗ trợ đắc lực cho việc thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước tỉnh Lai Châu. 

23/10/2014 Lượt xem: 0
Các học viên thảo luận về giải quyết tình huống cải cách hành chính Sáng 26/6, Sở Nội vụ đã tổ chức khai giảng lớp tập huấn cập nhật kiến thức, kỹ năng cải cách hành chính cho 70 học viên là cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh. 

23/04/2012 Lượt xem: 1640
Ngày 15/11/2011, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Vụ Pháp chế phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ (UBDT) đã tổ chức Hội nghị: “Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật”. Tham dự Hội nghị có Tiến sĩ Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư Pháp; đồng chí Mùa A Tủa, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ; cùng 51 đồng chí cán bộ, viên chức đại diện cho các vụ, đơn vị của UBDT; đồng chí Hoàng Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Pháp chế chủ trì Hội nghị.

23/04/2012 Lượt xem: 676
Nghị quyết Đại hội XI của Đảng xác định phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), coi đây là một trong bốn giải pháp cơ bản để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đẩy mạnh CCHC hướng tới mục tiêu: “Xây dựng nền hành chính Nhà nước trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả”(1). Đây là quyết tâm chính trị rất cao của Đảng và Nhà nước ta.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700