Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá, phân loại công chức, viên chức

09/12/2016 Lượt xem: 879 In bài viết

Toàn cảnh hội thảo

Dự thảo Quy định về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm của UBDT được xây dựng với mục đích từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, trong đó tập trung vào các nội dung chính: Những quy định chung về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức; quy trình đánh giá, phân loại; nội dung, tiêu chí đánh giá phân loại công chức, viên chức; việc quản lý, sử dụng kết quả đánh giá; cách thức tổ chức thực hiện.

Tại hội thảo các đại biểu đều thống nhất với những nội dung nêu trong dự thảo xây dựng Quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức, đồng thời dự thảo đã bám sát luật công chức, viên chức, Nghị định 56 của Chính phủ và cơ bản thể hiện được tính đặc thù của UBDT. Bên cạnh đó các đại biểu cũng nêu ra ý kiến, cần xem xét một số nội dung trong biểu mẫu và cách chấm điểm cho phù hợp; xem xét lại các tiêu chí đối với công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải ít nhất một công trình khoa học hoặc đề án; công chức, viên chức cần phải xây dựng kế hoạch tháng; hàng tháng các Vụ, đơn vị phải tổ chức họp đánh giá; cần xây dựng quy trình đánh giá cụ thể để có sự dân chủ…

Phát biểu tổng kết hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng ghi nhận,đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu đối với nội dung dự thảo. Thứ trưởng nhấn mạnh: Việc xây dựng Quy định đánh giá, phân loại, công chức, viên chức phải cụ thể, rõ ràng; các tiêu chí đánh giá, phân loại công chức, viên chức phải bám sát Nghị định 56 của Chính phủ, có thể căn cứ thêm chức năng nhiệm vụ của UBDT để bổ sung cho phù hợp; các câu từ trong dự thảo phải chuẩn xác; chỉnh sửa thang điểm hợp lý, tổng điểm vẫn giữ thang 100 điểm; tất cả công chức, viên chức  các Vụ, đơn vị phải có kế hoạch tháng và tổ chức đánh giá sơ bộ hàng tháng; đưa ra được quy trình các bước đánh giá cán bộ công chức, viên chức của tập thể và từng cá nhân; làm rõ vai trò tham gia đánh giá của chi ủy, chi bộ…

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị Vụ Tổ chức Cán bộ tiếp thu các ý kiến đóng góp, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện dự thảo, trình Lãnh đạo Ủy ban xem xét, phê duyệt để có thể sớm đưa vào triển khai từ đầu năm 2017.

Ngọc Ánh

Tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700