20/09/2018 Lượt xem: 68
Ngày 28/8, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan UBDT đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo nhằm rà soát các quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, thảo luận và đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo.

23/08/2018 Lượt xem: 85
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa khẳng định, việc sáp nhập, chia tách thời nào cũng có, điều quan trọng là phân tích được tình hình, sắp xếp tốt thì bộ máy hoạt động có hiệu quả.

28/06/2018 Lượt xem: 240
Ngày 11/6/2018, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đã chủ trì Hội nghị công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2018 của Ủy ban Dân tộc (UBDT). Tham dự Hội nghị có lãnh đạo và chuyên viên theo dõi công tác cải cách hành chính của Vụ Tổ chức cán bộ (cơ quan Thường trực công tác CCHC của Ủy ban); đại diện lãnh đạo và chuyên viên theo dõi công tác cải cách hành chính của các vụ, đơn vị thuộc UBDT.