01/11/2014 Lượt xem: 178
Nhằm tăng cường hiệu quả thông tin truyền thông về hoạt động cải cách hành chính (CCHC) của cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) trên mạng internet, ngày 31/10, Trung tâm Thông tin và Vụ Tổ chức Cán bộ - UBDT đã tổ chức Hội thảo góp ý hoàn thiện Cổng thành phần CCHC của UBDT; thống nhất cơ chế cung cấp và trao đổi thông tin CCHC trên Cổng thành phần.

29/10/2014 Lượt xem: 485
Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-UBDT, ngày 17/10/2014, của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, từ ngày 22 đến ngày 24/10/2014, tại Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Vụ Pháp chế phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế cho gần 30 học viên là công chức làm công tác tham mưu soạn thảo văn bản QPPL, đầu mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc. Đồng chí Hoàng Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Pháp chế chủ trì Hội nghị.

24/10/2014 Lượt xem: 1867
Trọng tâm cải cách hành chính trong 10 năm tới là: Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lương và hiệu quả; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công

23/10/2014 Lượt xem: 860
Ngày 15/8/2014, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã diễn ra Hội thảo triển khai các nhiệm vụ của Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) UBDT. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Tổ trưởng Tổ Thư ký chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các đồng chí thành viên Tổ Thư ký là cán bộ, chuyên viên các Vụ, đơn vị thuộc UBDT. Thành viên Tổ Thư ký thuộc Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III UBDT tham dự Hội thảo qua hệ thống họp trực tuyến của UBDT.

23/10/2014 Lượt xem: 523
Ngày 02/10, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin UBDT đã tổ chức Hội thảo đánh giá, xếp hạng việc ứng dụng CNTT 9 tháng đầu năm 2014 và đóng góp ý kiến triển khai chương trình quản lý văn bản và điều hành. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Ứng dụng CNTT, Tổ trưởng Tổ Thư ký, Giám đốc TTTT, chủ trì Hội thảo.

23/10/2014 Lượt xem: 0
Để các quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP về Kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC), Nghị định số 20/2008/NĐ-CP về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và Kế hoạch hoạt động KSTTHC của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Phú Thọ được thực hiện hiệu quả, thống nhất, đồng bộ, đồng thời tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đối với hoạt động KSTTHC, ngày 28/01/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Công văn số 330/UBND-KSTTHC về tăng cường thực hiện công tác KSTTHC trên địa bàn tỉnh. 

23/10/2014 Lượt xem: 0
Qua 2 năm triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước (CQHCNN) tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2013, có thể nói rằng, việc áp dụng Hệ thống QLCL đã mang lại hiệu quả thiết thực, hỗ trợ đắc lực cho việc thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước tỉnh Lai Châu. 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700