Triển khai các nhiệm vụ của Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin của Ủy ban Dân tộc

23/10/2014 Lượt xem: 904 In bài viết

Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT của UBDT được thành lập theo Quyết định số 239/QĐ-BCĐ ngày 30/7/2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT UBDT, gồm 27 thành viên. Tổ thư ký tổ chức họp phiên đầu tiên để triển khai các nhiệm vụ được giao. Theo đó, Tổ Thư ký có nhiệm vụ là đầu mối giúp BCĐ triển khai ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của cơ quan UBDT; giúp BCĐ xây dựng chương trình, kế hoạch ứng dụng CNTT của UBDT trong từng năm và từng thời kỳ theo các nội dung của chương trình, kế hoạch tổng thể về ứng dụng CNTT của nhà nước; giúp BCĐ nắm tình hình, tiến độ thực hiện ứng dụng CNTT của UBDT; xây dựng các văn bản về ứng dụng và phát triển CNTT trình BCĐ xem xét, quyết định; chuẩn bị tổ chức các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm và tài liệu liên quan đến ứng dụng CNTT của UBDT; xây dựng kế hoạch kinh phí phục vụ cho hoạt động BCĐ.

Tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Tổ trưởng Tổ Thư ký đã thông qua nội dung cuộc họp và trao đổi thảo luận với các thành viên Tổ thư ký về ứng dụng CNTT tại các Vụ, đơn vị, Hội thảo đã nghe báo cáo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan UBDT năm 2015, gồm các nhiệm vụ trọng tâm sau: Xây dựng Bộ Cơ sở dữ liệu các dân tộc thiểu số Việt Nam; nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hệ thống bảo mật, thư điện tử; nâng cấp, mở rộng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; nâng cấp Cổng thông tin điện tử của UBDT…

Qua trao đổi với các thành viên về việc ứng dụng CNTT trong hoạt động tại các Vụ, đơn vị thuộc UBDT, cho thấy, việc ứng dụng CNTT đã giúp cho hoạt động tại các Vụ, đơn vị được tiện lợi, nhanh chóng và tiết kiệm được nhiều chi phí từ việc in ấn văn bản. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí còn hạn hẹp, số lượng và cấu hình máy tính còn hạn chế nên việc ứng dụng CNTT còn gặp nhiều khó khăn.

Qua các ý kiến trao đổi, đồng chí Nguyễn Ngọc Hà ghi nhận những ý kiến phát biểu của các thành viên và đề nghị các thành viên Tổ Thư ký tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi thông qua email. Đề nghị mỗi thành viên Tổ Thư ký nghiên cứu, báo cáo, đề xuất với Lãnh đạo đơn vị mình việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động mỗi Vụ, đơn vị, đưa ứng dụng CNTT tại UBDT ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn.

Hùng Sơn