Hướng tới kết nối liên thông hệ thống quản lý văn bản giữa Ủy ban Dân tộc và Văn phòng Chính phủ

28/10/2015 Lượt xem: 1274 In bài viết

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin - UBDT đã trình bày quy hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn 2030 của cơ quan UBDT; báo cáo việc kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản giữa UBDT và Văn phòng Chính phủ; Đề xuất mô hình kết nối trục liên thông dịch vụ - ESB giữa UBDT và Văn phòng Chính phủ.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng khẳng định, việc ứng dụng CNTT tại UBDT góp phần giải quyết công việc thuận tiện, hiệu quả cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc của cơ quan UBDT. Tuy nhiên, việc ứng dụng CNTT còn nhiều hạn chế như: việc kết nối với Chính phủ và Ban Dân tộc các tỉnh, phòng dân tộc cấp huyện còn yếu, vì vậy thông tin chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ và thông tin từ địa phương còn hạn chế; việc nắm bắt những thông tin của vùng đồng bào còn hạn chế, do đo chưa phản ánh được cụ thể tiếng nói của người dân tới Lãnh đạo UBDT cũng như Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thứ trướng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng cho biết thêm: Hiện nay, kho dữ liệu về các dân tộc đang được UBDT triển khai xây dựng để từ đó có những thông tin, số liệu phục vụ cho việc xây dựng, hoạch định các chính sách cho vùng đồng bào DTTS… Trước những diễn biến thông tin khá phức tạp như hiện nay, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cũng đề nghị UBDT cùng với Văn phòng Chính phủ, đặc biệt là Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ xây dựng hạ tầng kết nối, tập hợp những nhà khoa học, nhà chính khách tạo ra diễn đàn phản biện lại những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Trao đổi với Đoàn làm việc của UBDT, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà nhấn mạnh: Hai cơ quan cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối ngay trong thời gian tới, hình thành hệ thống kết nối theo ngành dọc của UBDT với các Ban Dân tộc, phòng dân tộc địa phương và kết nối giữa UBDT với Văn phòng Chính phủ; đối với dịch vụ công trực tuyến nên lựa chọn phương án khả thi, nội dung cấp thiết mà đồng bào đang và dễ sử dụng bằng việc đưa các ứng dụng được cài đặt sẵn trong thiết bị di động như điện thoại để tiện sử dụng… Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng đề nghị nên có mạng xã hội chính quyền để góp ý, trao đổi trong nội bộ cơ quan; xây dựng kế hoạch cụ thể các nội dung thực hiện sao cho việc triển khai đạt hiệu quả thiết thực; triển khai hệ thống hội nghị truyền hình; hệ thống thư điện tử hướng tới dùng chung do một đơn vị cung cấp dịch vụ…

Sơn Nam