Đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin 9 tháng đầu năm 2014

23/10/2014 Lượt xem: 551 In bài viết

Tham dự Hội thảo có các đồng chí trong Tổ thư ký là cán bộ, chuyên viên thuộc các Vụ, đơn vị của UBDT. Các thành viên Tổ thư ký thuộc Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III –tham dự Hội nghị qua hệ thống họp trực tuyến của cơ quan.

Tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc TTTT đã trình bày Báo cáo kết quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT (ICT Index) của các Vụ, đơn vị trong 9 tháng đầu năm 2014 theo các nội dung như: Việc sử dụng hệ thống quản lý văn bản điều hành; Sử dụng thư điện tử của Ủy ban; nguồn nhân lực CNTT; chính sách, quy định và đầu tư cho ứng dụng CNTT. Theo kết quả đánh giá cho thấy, trong những tháng đầu năm việc ứng dụng CNTT thông tin của UBDT tại các Vụ, đơn vị bắt đầu được đẩy mạnh triển khai, do đó kết quả đánh giá ICT Index của các Vụ, đơn vị chưa cao. Đến quý III/2014, điểm đánh giá ICT Index của các Vụ, đơn vị đã có những bước tiến đáng kể, thể hiện sự vào cuộc của toàn thể cán bộ trong UBDT đối với việc ứng dụng CNTT vào triển khai nhiệm vụ chuyên môn.

Mặc dù bước đầu đã có những bước tiến đáng kể trong ứng dụng CNTT tại các Vụ, đơn vị, nhưng kết quả đạt được vẫn còn thấp. Thảo luận về vấn đề này, các thành viên Tổ thư ký đã nêu lên những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng hệt thống email, phần mềm quản lý văn bản cũng như khả năng, trình độ của cán bộ khai thác hệ thống này... . Các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, đưa ra các giải pháp tháo gỡ. Một số ý kiến cũng đề xuất, hiện nay khả năng khai thác, sử dụng hệ thống quản lý văn bản của một số thành viên Tổ thư ký còn hạn chế, vì vậy đề nghị Trung tâm Thông tin (đơn vị Thường trực BCĐ ứng dụng CNTT UBDT) tổ chức các đợt tập huấn, hướng dẫn để các thành viên có thể triển khai, thực hiện thành thạo, hiệu quả tại các Vụ, đơn vị. 
 
Phát biểu tổng kết Hội thảo, đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Tổ trưởng Tổ Thư ký BCĐ, Giám đốc TTTT đánh giá cao những ý kiến phát biểu hết sức sát thực của các thành viên Tổ Thư ký. Các ý kiến thể hiện sự quyết tâm nhằm đưa ứng dụng CNTT vào quản lý nhà nước của UBDT một cách hiệu quả, từng bước nâng cao vị trí xếp hạng ứng dụng CNTT ở từng Vụ, đơn vị và của UBDT. Những ý kiến đóng góp sẽ được tổng hợp và báo cáo đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT để điều chỉnh, bổ sung các qui chế, chính sách về ứng dụng CNTT cho phù hợp và triển khai hiệu quả hơn trong thời gian tới.


Sơn Nam