23/10/2014 Lượt xem: 518
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc (UBDT) về tăng cường hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn tại cơ quan UBDT. Trong tháng 4 - 5/2104, Trung tâm Thông tin UBDT triển khai Chương trình tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp phân hệ “Quản lý văn bản và điều hành” và “Hệ thống thư điện tử” cho toàn thể cán bộ thuộc UBDT.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700