Ủy ban Dân tộc tập huấn Phần mềm “Quản lý văn bản và điều hành” và “Hệ thống thư điện tử”

23/10/2014 Lượt xem: 519 In bài viết

Theo Chương trình tập huấn, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Thông tin đến từng Vụ, đơn vị thuộc UBDT trực tiếp hướng dẫn, thực hành cho từng cán bộ, công chức trên máy tính cá nhân tại phòng làm việc. Đối với Vụ Địa phương II và Vụ Địa phương III sẽ được tập huấn thông qua hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của UBDT.

Cán bộ Trung tâm Thông tin hướng dẫn công chức Vụ Hợp tác Quốc tế…

 

…hướng dẫn cho công chức Vụ Dân tộc Thiểu số

 
Tại các buổi tập huấn, cán bộ các Vụ, đơn vị được nghe hướng dẫn về lý thuyết với các nội dung: Quy trình tổng thể xử lý văn bản đến; quy trình tổng thể xử lý văn bản đi; quy trình tạo lập hồ sơ xử lý công việc và giao việc; chức năng và tiện ích thuộc hệ thống điều hành tác nghiệp; gửi/nhận thư điện tử. Sau phần lý thuyết, mỗi cán bộ đều được hướng dẫn trực tiếp thực hành xử lý văn bản đến, xử lý văn bản đi, tạo lập hồ sơ công việc, tiện ích điều hành tác nghiệp nội bộ, gửi nhận thư điện tử…trên máy tính cá nhân tại phòng làm việc.


Theo kế hoạch, Phần mềm “Quản lý văn bản và điều hành” sẽ được đưa vào ứng dụng chính thức trong quý III năm 2014 cho toàn bộ các Vụ, đơn vị thuộc UBDT.

Sơn Nam