17/11/2014 Lượt xem: 933
Trưởng Đoàn kiểm tra quyết định thời gian, địa điểm đối với từng đơn vị được kiểm tra và tổ chức kiểm tra đơn vị đó và báo cáo kết quả của Đoàn gửi về Ban Cải cách hành chính Ủy Ban Dân tộc (qua Vụ Tổ chức cán bộ) chậm nhất vào ngày 20 tháng 11 năm 2014.

17/11/2014 Lượt xem: 769
Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của Ủy ban Dân tộc và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban tại Hội nghị sơ kết thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2014, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc yêu cầu các Vụ, đơn vị tập trung triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm cải cách hành chính

17/11/2014 Lượt xem: 813
Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc năm 2014.

17/11/2014 Lượt xem: 1593
Để chuẩn bị công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 lĩnh vực công tác dân tộc đảm bảo tiến độ, đúng định hướng, tập trung và thống nhất, Ủy ban Dân tộc hướng dẫn xây dựng kế hoạch 5 năm.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700