09/12/2016 Lượt xem: 879
Sáng ngày 8/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng đã chủ trì Hội thảo xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm của Ủy ban Dân tộc. Tham dự có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Vụ, đơn vị thuộc UBDT.

17/11/2014 Lượt xem: 1058
Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc

17/11/2014 Lượt xem: 894
Thực hiện Quyết định số 02a/QĐ-UBDT ngày 03/01/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) về việc ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2014, Ủy ban Dân tộc xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2014

17/11/2014 Lượt xem: 940
Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tại Hội nghị sơ kết thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2014 của Ủy ban Dân tộc, yêu cầu các Vụ, đơn vị xây dựng kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2015.Nội dung chi tiết xem tại đây

17/11/2014 Lượt xem: 906
Thực hiện Quyết định số 20/QĐ-UBDT ngày 22/01/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Dân tộc tổ chức kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc

17/11/2014 Lượt xem: 933
Trưởng Đoàn kiểm tra quyết định thời gian, địa điểm đối với từng đơn vị được kiểm tra và tổ chức kiểm tra đơn vị đó và báo cáo kết quả của Đoàn gửi về Ban Cải cách hành chính Ủy Ban Dân tộc (qua Vụ Tổ chức cán bộ) chậm nhất vào ngày 20 tháng 11 năm 2014.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700