29/10/2014 Lượt xem: 485
Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-UBDT, ngày 17/10/2014, của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, từ ngày 22 đến ngày 24/10/2014, tại Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Vụ Pháp chế phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế cho gần 30 học viên là công chức làm công tác tham mưu soạn thảo văn bản QPPL, đầu mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc. Đồng chí Hoàng Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Pháp chế chủ trì Hội nghị.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700