Báo cáo số 60/BC-UBDT: Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của Ủy ban Dân tộc

17/11/2014 Lượt xem: 1013 In bài viết

Nội dung chi tiết xem tại đây