Báo cáo số 81/BC-UBDT ngày 14/6/2018 kết quả công tác CCHC 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018 của UBDT

18/06/2018 Lượt xem: 182 In bài viết

Nội dung chi tiết báo cáo 81/BC-UBDT ngày 14/6/2018: xem tại đây