Báo cáo số 94A/BC-UBDT: Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2014 của Ủy ban Dân tộc

17/11/2014 Lượt xem: 1078 In bài viết

Nội dung chi tiết xem tại đây