Các Vụ, đơn vị Ủy ban tiến hành báo cáo công tác CCHC năm 2015 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ CCHC năm 2016

12/11/2015 Lượt xem: 982 In bài viết

Đề cương báo cáo kèm theo Công văn này, đề nghị các Vụ, đơn vị gửi về Vụ Tổ chức Cán bộ (Thường trực Ban CCHC) trước ngày 25/11/2015.